گام 1 - نقاشی ماشین

نقاشی ماشین

ابتدا یک مستطیل را با مداد به صورت کمرنگ می کشیم. این مستطیل بدنه ی ماشین را تشکیل می دهد.

 

نقاشی ماشین

در بالای مستطیل و چسبیده به مستطیل، یک ذوزنقه را با مداد به طور کم رنگ رسم می کنیم. ذوزنقه باید کوچکتر از مستطیل باشد.

 

نقاشی ماشین

دو دایره ی کوچک پایین مستطیل رسم می کینم. این دایره ها چرخ های ماشین را تشکیل می دهد.

می توانید با اضافه کردن دایره های کوچک داخل دایره های بزرگ تایر ماشین خود را تکمیل کنید.

هم چنین منحنی و نیم دایره ای را همانند شکل به بالای دایره ها اضافه کنید تا دایره ها کاملا شبیه تایر ماشین شود.

سپس یا یک خودکار سیاه خطوط قسمت بیرونی و اصلی ماشین تان را دور گیری کنید.

 

نقاشی ماشین

در قسمت جلو ماشین و روی مستطیل چراغ های جلو و سپر را اضافه کنید.

یک ایده ی جالب برای رسم و نقاشی این است که ابتدا خطوط را با مداد کمرنگ رسم کنید و سپس با یک خودکار خطوط اصلی را دورگیری کنید.

 

نقاشی ماشین

پنجره های ماشین تان را رسم کنید. اگر به تصویر نگاه کنید خواهید دید که چگونه و به چه صورتی باید پنجره ی ماشین تان را نقاشی کنید.

 

نقاشی ماشین

یک آینه ی کوچک که در طرفین ماشین وجود دارد را همانند شکل رسم کنید.

کشیدن این آینه اختیاری است.

اما این مرحله یک گام مهم در هنگام طراحی ماشین با جزییات می باشد.

 

نقاشی ماشین

درب های ماشین را همانند شکل رسم کنید و بر روی در های ماشین دستگیره بکشید.

 

نقاشی ماشین

می توانید در عقب ماشین، اگزوز همراه با دود نیز رسم کنید. رسم این دود به این معنی است که ماشین تان در حال حرکت است.

نقاشی ما تمام شد.

می توانید در صورت دلخواه، ماشین خود را طبق سلیقه شخصی خود و با رنگ های دلخواه ، رنگ آمیزی کنید.
اکنون می توانیم با استفاده از اشکال هندسی و با تغییر در خطوط  با دنبال کردن مراحل آموزش داده شده نقاشی ماشین در سایت ویکی چجور ، انواع ماشین های دلخواه خود را نقاشی کنید. 

 🙂 از نقاشی خود لذت ببرید 🙂 

گام 2 - ماشین های کارتونی

نمونه ماشین های کارتونی همراه با رنگ آمیزی آنها:

گام 3 - فیلم نقاشی ماشین

گام 4 - ماشین واقعی طرح اسپورت

ماشین واقعی طرح اسپورت

یک مستطیل رسم نمایید.