گام 1 - مراحل انجام کار :

مراحل انجام کار :

مرحله 1 : یک ظرف یکبار مصرف را نصف کرده و از آن برای پوسته ی لاک پشت استفاده کنید.

مراحل انجام کار :

مرحله 2 : طراحی، رنگ زنی و یا استفاده از لاک های رنگی بر روی پوسته.

مراحل انجام کار :

مرحله 3 : چسب تصاویر بر روی پوسته، اگر می خواهید از تصاویر چاپ شده بر روی پوسته استفاده کنید یا هم چنین می توانید بر روی پوسته نیز طراحی کنید.

مراحل انجام کار :

مرحله 4 : یک دایره را از کاغذ سبز کم رنگ برش دهید.

مراحل انجام کار :

مرحله 5 : روی آن یک لبخند زیبا و چشم بکشید. با این حال، بهتر است چهره های خوشگل طراحی کنید!

 

مراحل انجام کار :

مرحله 6 : چسب سر روی پوسته. سر را قسمت جلوی پوسته قرار دهید.

مراحل انجام کار :

مرحله 7 : برش پاها و یک دم از کاغذ سبز.

مراحل انجام کار :

مرحله 8 : چسباندن پاها و دم در جای خود زیر پوسته.

مراحل انجام کار :

مرحله 9 : لاک پشت کاغذی شما به اتمام رسید.