گام 1 - وسایل مورد نیاز

رول دستمال کاغذی
قیچی
چسب دو طرفه
کاغذ رنگی یا کاغذ کادو
چسب حرارتی

گام 2 - طرز ساخت قفسه اسباب بازی

رول دستمال های توالت را بعد از اتمام به چندین قسمت مساوی ، با استفاده از قیچی تقسیم کنید

قسمت داخلی رول هارا با استفاده از قلم و رنگ ، رنگ آمیزی کنید(دلخواه)

سپس یک تکه چسب دو طرفه را روی رول بچسبانید

یک کاغذ کادو یا مقوای رنگی را ، هم عرض با رول ها برش داده و روی آنها بچسبانید

چندین حلقه از این رول هارا درست کرده و با استفاده از چسب حرارتی ، به یکدیگر بچسبانید

ویدیو آموزش ساخت این قفسه را در زیر مشاهده فرمایید???

گام 3 - ویدیو طرز ساخت قفسه اسباب بازی