گام 1 - مراحل

مراحل

دقت کنید که سالن ناخن تمیز است و تمام تجهیزات بین مشتریان استریل هستند . سالن ناخن باید در هر مرحله ضد عفونی شود.

مراحل

به سوهان و ناخن هایی که متخصصان ناخن از آن استفاده می‌کنند نگاه کنید ، آن‌ها باید تمیز و عاری از گرد و غبار باشند . پس از هر مشتری سوهان باید  دور انداخته شوند .

مراحل

لوازم پدیکور را بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که آنها تمیز هستند. تکنسین ناخن باید بعد از هر مشتری، پانک های پدیکور را با اسپری ضد عفونی کننده تمیز کند. بعد از هر مشتری، سنگ اسکراب باید  جایگزین شود.

مراحل

مطمئن شوید که هنگام انجام مانیکور و پدیکور از دستکش استفاده می‌کنند . آن‌ها باید بعد از هر مشتری، دستکش‌های خود را عوض کنند .

مراحل

هنگام ورود به سالن ناخن ،اطمینان حاصل کنید که تکنسین‌های ناخن، برچسب نام دارند و مجوز مانیکورزن خود را بر روی دیوار آویزان می‌کنند .

مراحل

کیفیت هوا را بررسی کنید . سالن‌های ناخن باید تهویه مطبوع داشته باشند .