گام 1 - باز کردن درب با کارت

کارت را به داخل(شیار بین قسمت بدنه درب و چهارچوب) فرو ببرید:  کارت را داخل شکاف بین قاب و درب قرار دهید و سپس آن را در کنار دستگیره درب(جایی که زبانه قفل وجود دارد) نگه داریدو تا آنجا که به زاویه 90 درجه با درب برسد فشار دهید.

 کارت را به سمت دستگیره درب کج کنید : سمت کارت اعتباری خود را رو به سمت روبروی دستگیره قرار دهید تا هنگام کج کردن تقریبابا دستگیره درب تماس پیدا کند. 

پشت کارت را به جهت مخالف خم کنید : خم کردن پشت کارت به جهت مخالف باعث می شود که کارت،انتهایی زاویه دار ضامن را بلغزاند. 

کارت اعتباری را به سمت بالا و پایین ببرید تا درب باز شود : اگر درب به راحتی باز نشد، سعی کنید کارت در حالت خم را، چند بار عقب و جلو بکشید و هم زمان دستگیره در را به سمت پایین بکشید. با این کار فشار بیشتری را به ضامن (لچ) وارد می کند وباید باز شود.

 

❗️❗️❗️این پست صرفا جنبه آموزشی داشته و هر گونه سوء استفاده از آن، بر عهده خود فرد می باشد.❗️❗️