گام 1 - پدر و مادر جغد سفید

پدر و مادر جغد سفید

پدر جغد سفید مثل برف سفید سفید است .

اما مادرش روی قسمتی از پرهایش ، لکه ها و خط های خاکستری رنگ دارد.

پدر و مادر جغد سفید

بچه جغد هم وقتی به دنیا می آید خاکستری رنگ هست .

ولی چون نژادش از جنس سفید است .

هر چه بزرگتر شود رنگش روشن تر می شود و کم کم مثل پنبه می شود .

جغدهای برفی زیاد چاق و چله نیستند .

تقریباً سه کیلوگرم وزن دارند و برف و سرما را دوست دارند .

پدر و مادر جغد سفید

وقتی بال هایشان را باز می کنند خیلی بزرگتر هستند .

با این بالهای پهن و قدرتمند پروازهای طولانی انجام می دهند .

چون سرما را دوست دارند و در قسمت های شمالی کره ی زمین زندگی میکنند .

البته گاهی برای به دست آوردن غذا به کشورهای اروپایی و آمریکایی و آسیایی می روند .

به ایران هم می آیند و به ترکمن صحرا در شمال ایران می روند .

چون هوای خوبی دارد و تا دلشان می خواهد می توانند غذا پیدا کنند .

پدر و مادر جغد سفید

بعضی از بچه ها وقتی شب ها زیاد بیدار می مانند .

پدر و مادرشان می گویند که مگر جغدی .

اما بهتر است بدانید که منظور آنها جغدهای برفی نیستند .

چون جغدهای برقی روزها پرواز می کنند و به شکار می روند .

غذا می خورند و وقتی هم که شب شد می خوابند .

درست برعکس جغدهای خاکستری که شب نمی خوابند و بیدارند .

پدر و مادر جغد سفید

یکی از تفاوت آنها با پرندگان دیگر آن است .

که لانه ی آنها روی زمین است و روی درخت نیست .

جغدهای برفی دوست دارند در دشت ها و جاهای بدون درخت زندگی کنند .

غذای اصلی آنها موش ها هستند .

اصلاً برای اینکه بتوانند راحتر به شکار موش ها بروند .

ترجیح می دهند که در دشت ها زندگی کنند و روی زمین خانه داشته باشند .