گام 1 - مراحل درست کردن جا شارژری

مراحل درست کردن جا شارژری

1- ابتدا بطری مناسب با سایز گوشی خود را پیدا کنید.

مراحل درست کردن جا شارژری

2- مطابق شکل طرحی که میخواهید برش بزنید را روی بطری بکشید.

مراحل درست کردن جا شارژری

3- سپس با استفاده از یک کاتر طرح را برش بزنید.

مراحل درست کردن جا شارژری

4- جای ادابتور را نیز مشخص کرده و برش بزنید.

مراحل درست کردن جا شارژری

5- در انتها  میتوانیدجا شارژری خود را طرح ها و رنگهای مختلف  بزنید. جا شارژری شما اماده است و از این به بعد به راحتی میتوانید گوشی خود را شارژ کنید.