گام 1 - مراحل

مراحل

1.تصمیم بگیرید که چه نوع تریلری میخواهید بسازید.

مزایا و معایب آنها به شرح زیر است:

  • تریلر دو چرخ: ظرفیت بار بیشتر، اما تنها در سرعت کم پایداری دارد. اتصال نیز پیچیده تر است، زیرا اتصال باید اجازه دهد دوچرخه به سمت چپ و راست چرخش کند ویا در شیب حرکت کند. هزینه نیز بالاتر است، به دلیل اینکه تریلر نیاز به دو چرخ و لاستیک دارد. (که گران ترین قطعات تریلر نیز هستند)
  • تریلر تک چرخ: ثبات بیشتر سرعت بالا، اما ظرفیت بارگیری محدود. اتصال نیز آسان تر می شود – تریلر به دوچرخه راحت تر متصل میشود. تریلر یک چرخ نیز برای ساختن ارزان تر است زیرا شما فقط نیاز به یک چرخ و تایر دارید.

گام 2 - تریلر دو چرخ

تریلر دو چرخ

1.بدنه اصلی را بسازید.

با استفاده از 4 قطعه چوب 1 × 2 یک بدنه به حالت نردبانی را با استفاده از براکت های 90 درجه ایجاد کرده و با پیچ به یکدیگر وصل کنید.