گام 1 - استفاده از تنظیمات BlueStacks

استفاده از تنظیمات BlueStacks

1.BlueStacks را اجرا کنید.

هر برنامه را از پوشه برنامه ها در کتابخانه باز کنید یا با استفاده از آیکون برنامه ان را باز کنید.

استفاده از تنظیمات BlueStacks

2.تنظیمات BlueStacks را باز کنید.

برای باز کردن کشوی برنامه، همه برنامه ها را از سمت راست بالای صفحه انتخاب کنید. تنظیمات BlueStacks (آیکون آچار) را انتخاب کنید تا منوی تنظیمات باز شود.

استفاده از تنظیمات BlueStacks

3.برای مشاهده برنامه های نصب شده، مدیریت برنامه ها را انتخاب کنید.

این منو تمام برنامه های نصب شده را نمایش می دهد و به شما اجازه می دهد تا:

  • اندازه برنامه را انتخاب کنید:اندازه برنامه را می توان از طریق این گزینه تغییر داد. اندازه برنامه متفاوت است بر اساس تنظیمات سازنده یا خود برنامه BlueStacks. یکی از آنها را انتخاب کنید تا اندازه برنامه را تغییر دهید.
  • حذف برنامه ها: انتخاب این گزینه روند حذف برنامه را آغاز خواهد کرد.
استفاده از تنظیمات BlueStacks

4.گزینه حذف (نماد سطل آشغال) را انتخاب کنید تا برنامه را حذف کنید.

نماد سطل زباله در ردیف برنامه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

استفاده از تنظیمات BlueStacks

5.تصمیم خود را تأیید کنید.

یک جعبه پاپ آپ ظاهر خواهد شد و از شما میخواهد تصمیم خود را برای حذف برنامه تایید کنید.

استفاده از تنظیمات BlueStacks

6.منتظر بمانید تا خط قرمز افقی نام برنامه را خط بزند.

به محض اینکه برنامه حذف شود، خط افقی قرمز روی نام برنامه ظاهر می شود که نشان می دهد برنامه با موفقیت حذف شده است. همچنین، یک نوار بالایی ظاهر می شود در نوار وظیفه اطلاع رسانی نوشته شده که برنامه حذف شده است.

گام 2 - با استفاده از تنظیمات پیشرفته

با استفاده از تنظیمات پیشرفته

1.تنظیمات BlueStacks را باز کنید.

کشوی برنامه را باز کنید و تنظیمات BlueStacks (آیکون آچار) را انتخاب کنید تا منوی تنظیمات باز شود.