گام 1 - پاک کردن اسکنر بیومتریک

پاک کردن اسکنر بیومتریک

دستگاه را از منبع برق جدا کنید.

پاک کردن اسکنر بیومتریک

برای تمیز کردن ناحیه اسکن، یک پارچه نرم و راحت بردارید.

پاک کردن اسکنر بیومتریک

هنگام بلند کردن و برداشتن لایه جلوی ناحیه اسکن، مراقب باشید.

پاک کردن اسکنر بیومتریک

جایی که انگشت برای اسکن قرار داده می شود را پاک کنید.

پاک کردن اسکنر بیومتریک

منطقه را با استفاده از یک قطعه پارچه نرم تمیز کنید.

پاک کردن اسکنر بیومتریک

اگر ذرات بزرگتر وجود داشته باشد، سعی کنید آنها را با استفاده از یک دستگاه دمنده (Blower) بردارید.

پاک کردن اسکنر بیومتریک

یک پارچه بدون پرز را با آسیتون مرطوب کنید. می توانید به عنوان جایگزین از گوش پاک کن استفاده کنید.

پاک کردن اسکنر بیومتریک

به آرامی پارچه را بر روی سطح سنسور در همه جهات بکشید.

پاک کردن اسکنر بیومتریک

این روند را دو بار یا سه بار تکرار کنید تا کاملا تمیز شود.

پاک کردن اسکنر بیومتریک

پس از خشک شدن سطح، سطح سنسور را پوشش دهید.

گام 2 - ادامه مراحل

ادامه مراحل

اطمینان حاصل کنید که هیچ چیزی روی سنسور باقی نمانده باشد.