گام 1 - هدفمندی

هدفمندی

زمانی که کسب و کاری را به انجام می رسانید باید توجه داشته باشید که همواره و از همان روز اول باید با برنامه باشید و اهداف خود را کاملا مشخص نمایید. هدف های شما باید کاملا منطبق با استراتژی های شما باشد. برنامه و اهداف کلی برای خود تعریف نمایید و آن ها را برای دوره های زمانی مختلف تقسیم بندی کنید و در هر دوره برای رسیدن به آن تلاش نمایید. در هر دوره ای که هستید باید استراتژی کاتری و بازاریابی شما کاملا باهم منطبق باشد و هماهنگ با هم پیشروی صورت گیرد.

گام 2 - شناسایی بازار

شناسایی بازار

زمانی را که محصولی را تولید می کنید باید توجه داشته باشید که میزان تولید باید مطابق بازار موجود باشد. سعی کنید قبل از تولید بازارهای هدف را شناسایی کنید. منظور از بازار هدفی مناطقی هستند که که کالا یا خدمات شما باید در آن عرضه شوند پس به دقت در جست و جوی بازار هدف باشید و بازاریابی فعالی را در آن مناطق دنبال کنید و تبلیغات آن مناطق از نقاط دیگر بیشتر باشد زیرا  آن بازار با محصول شما مطابقت دارد پس می توان مشتری بیشتری را جذب نمود.

گام 3 - بازاریابی فعال

بازاریابی فعال

شما باید بعد از شناسایی بازار هدف به دنبال پیدا نمودن بازاریابان فعال و حرفه ای باشید. آن ها می توانند کار شما را بسیار آسان نمایند پس سعی کنید بازاریابی را که انتخاب می کنید شرایط بازار را به خوبی بشناسد و بتواند در کار خود موفق باشد. واقعیت این است که بازاریاب موفق می تواند حتی از کیفیت محصول هم برتر باشد زیرا امروزه بازاریابی حتی شاید کیفیت محصول را تحت تاثیر خود قرار داده است. شما باید تعامل بسیار خوبی را با بازاریابان خود داشته باشید زیرا موفقیت شما در نتیجه ی این تعامل سازنده خواهد بود.