گام 1 - مراحل ساخت استخر گلخانه ای در خانه

مراحل ساخت استخر گلخانه ای در خانه

تصمیم بگیرید کجا استخر خانگی خود را میخواهید: استخر های سنگین باید در سطوح پایین تر خانه شما قرار گیرند،مانند یک زیر زمین 

مراحل ساخت استخر گلخانه ای در خانه

ظرف استخر را انتخاب کنید و جایگاهی که میخواهید در انجا قرار گیرد.

مراحل ساخت استخر گلخانه ای در خانه

ساخت دو طرف بالا استخرتان به وسیله سنگ های پشته ساز(انباشته) در امتداد های خط ظرفتان تا زمانیکه لبه بالا توسط یک ردیف سنگ پنهان شده است.

مراحل ساخت استخر گلخانه ای در خانه

جاری کردن یک شلنگ از سینک اشپزخانه تان و یا شیر اب در فضا ازاد بیرونی ظرفتان و اضافه کردن شیر اب معمولی به استخر تا زمانیکه سطح اب حدود 3 اینچ (7.62 سانتی متر) از بالای ظرفتان است.

مراحل ساخت استخر گلخانه ای در خانه

محل یک پمپ شناور کوچک در مرکز استخرتان : این پمپ از تبدیل شدن اب راکد( بی حرکت) به اب در حال حرکت جلوگیری میکند.(کدر نمیشود)

مراحل ساخت استخر گلخانه ای در خانه

 پمپ شناور را باز کنید(روشن) و کلر را به اب استخر خود اضافه کنید تا هنگامیکه در حال اجراست، برای کمک به تمیز نگهداشتن اب .

اگر میخوهید ماهی های قرمز در استخر خود داشته باشید شما نیاز به ساخت تا دو طرف بالا استخر و استفاده ازیک فیلتر اکواریوم برای نگهداشتن اب تمیز به جای کلردارید. فیلتررا به استخراضافه کنید قبل از اضافه کردن پمپ اب و انها را به طور همزمان فعال کنید.

مراحل ساخت استخر گلخانه ای در خانه

تصمیم بگیرید چه نوع گیاهانی در اطراف استخرتان میخواهید و در گلدانشان شن و ماسه یا خاک رس باشد.

مراحل ساخت استخر گلخانه ای در خانه

پایان ساخت استخر با قراردادن گیاهان در اطراف لبه های استخر.