گام 1 - نوازش اسب

نوازش اسب

هنگامی که می خواهیم با حیوانات ارتباط برقرار کنیم، بهترین روش این است که زبان ارتباطی حیوانات را بدانیم و سپس با آنها ارتباط برقرار کنیم.شما نیاز دارید تا معنی و مفهوم رفتار های یک اسب را بشناسید. در نتیجه شما قادر خواهید بود با استفاده از سیستم ارتباطی خود اسب ها با آنها ارتباط برقرار کنید.

نوازش اسب

در هنگام نزدیک شدن به اسب ها، همواره از طرفین به آنها نزدیک شوید نه از روبرو یا از پشت سر. زیرا چشم های یک اسب در دو طرف سر او قرار دارد و اسب نمی تواند به طور مستقیم جلو یا پشت سر خود را ببیند. در صورتی که اسبی وجود شما را احساس کند ولی نتواند شما را ببیند ممکن است به طور تصادفی به شما آسیب برساند.

نوازش اسب

آرام آرام و بتدریج و با آرامش کامل به اسب نزدیک شوید و با صدای آرامش بخش و ملایم با آن ها صحبت کنید. مطمئن شوید که  آرام و به دور از استرس و بسیار محتاط هستید. هر گونه حرکت ناگهانی و یا صدای بلند موجب وحشت زده شدن اسب می شود. 

نوازش اسب

هنگامی که در نزدیکی اسب هستید آرام حرکت کنید و به تقلید از اسب شیهه بکشید.این حرکت نوعی زبان بدن می باشد که به اسب بیان می کند که من به شما صدمه نخواهم زد. حرکت به سمت اسب را آنقدر ادامه دهید تا به نزدیکی اش رسیده و بتوانید آن را لمس کنید.

نوازش اسب

دست خود را به بدن اسب برسانید. مطمن شوید که انگشتانتان به طور همزمان نه تک به تک بدن اسب را نوازش کند .به آرامی گردن اسب را نوازش کنید. اگر اسب در ابتدا مقاومت کرد برای مدتی دست خود را برداشته و نوازش را متوقف کنید و با صدای آرام و ملایمی با اسب سخن بگویید و دوباره نوازش اسب را تکرار کنید.

اگر با هر بار نوازش، اسب مقاومت می کند و دور می شود (گاهی اوقات اسب ها نمی خواهند که به این نوازش ها عادت کنند) در محلی دور از اسب بنشینید و منتظر بمانید.

به خاطر اشته باشید در هنگام مقاومت اسب حرکت نوازش اسب را متوقف کنید چون در این موقعیت ها اسب ها تمایل به لگد زدن دارند که در این صورت ممکن است شما آسیب ببینید.

اکثر اسب ها کنجکاو هستند و به تدریج به سمت شما کشیده می شوند. هنگامی که اسب ها از روی کنجکاوی قصد نزدیک شدن به شما را دارد، باید طوری عکس العمل نشان دهید که اسب مطمئن شود اصلا متوجه آن نیستید.

اگر هیچ پیشرفتی برای نوازش اسب حاصل نشد برای مدتی کار را متوقف کرده، صبر کنید و دوباره تلاش نمایید. به خاطر داشته باشید که خودتان را بر اسب تحمیل نکنید. تا زمانی که اسب خودش به شما اجازه ی نوازش ندهدکف دست خود را به زور و اجبار برای نوازش آن روی بدن اسب قرار ندهید.