گام 1 - نقاشی یک اردک ساده

نقاشی یک اردک ساده

یک دایره کوچک به عنوان سر اردک در بالای صفحه رسم کرده،

سپس یک بیضی بزرگ پایین دایره کوچک و متمایل به سمت چپ بعنوان بدن اردک رسم نمایید.

سر و بدن اردک را با استفاده از خطوط منحنی و حالت دار به هم وصل نمایید. دم اردک را با استفاده از خطوط زیگزاگ نامنظم و بزرگ و کوچک رسم کنید. 

برای کشیدن منقار اردک می توانید از یک مستطیل کج یا متوازی الاضلاع در سایز کوچک استفاده نمایید.

برای کشیدن پاهای اردک ابتدا دو خط عمودی را به قسمت پایین اردک وصل کنید و در انتهای هر کدام از خطوط عمودی دو مثلث اضافه نمایید.

بهتر است دو خط عمودی رسم شده برای پاها، موازی و هم اندازه نباشند.

یک دایره کوچک در داخل قسمت سر بعنوان چشم رسم نمایید وهمانند شکل، جزئیاتی را به نوک اردک اضافه کنید.

 

حال با یک خودکار یا مداد خطوط خارجی و اصلی قسمت سر،منقار، چشم و گردن اردک را بصورت پرنگ دورگیری نمایید.

خطوط اصلی بدن و دم اردک را نیز دورگیری نمایید و جزئیاتی را همانند تصویر نشان داده شده برای رسم بال اردک اضافه کنید.

حال نوبت به تکمیل پاهای اردک می باشد. از آنجایی که انگشتان اردک پرده دار و چسبیده به هم می باشد،

پس خطوطی را همانند شکل به مثلث های پای اردک اضافه نمایید تا شبیه پاهای یک اردک واقعی شود.

هیچگاه انگشتان پای اردک را بصورت منفصل و جدا از هم رسم ننمایید.

خطوط اضافی و غیر ضروری را پاک نمایید.

اکنون اردک زیبای خود را رنگ آمیزی نماید.

گام 2 - نقاشی اردک پلاستیکی

نقاشی اردک پلاستیکی

نقاشی اردک پلاستیکی

ابتدا یک دایره ی کوچک برای سر و یک بیضی بزرگ پایین دایره برای بدن رسم کنید.