گام 1 - ناتوانی در نه گفتن ارتباطی با دوران کودکی شما ندارد.

ناتوانی در نه گفتن ارتباطی با دوران کودکی شما ندارد.

درک اینکه چگونه برای گفتن “نه” ناتوانین هیچ ارتباطی با تاریخ و یا دوران کودکی شما ندارد. آیا از چیزی، غذایی یا اموالی به عنوان یک کودک محروم شدید؟ آیا در اوایل بزرگسالی این اتفاق افتاده است که در این راه به شما آسیب رسانده است؟ درک آنچه اتفاق افتاده می تواند مسائل مانند این را ایجاد کند. محرومیت به عنوان یک کودک یا بزرگسال احساس می کنید که شما آن را به عهده دارید.

 

گام 2 - کنترل خود.

کنترل خود.

صحبت‘ با آن شخصی که در داخل شما است و به شما فرمان می دهد. اجازه دهید آن شخص بداند که شما خودتان را دوست دارید و می خواهید آن را با تنظیم و پذیرش محدود کنید.

گام 3 - شروع از گام های کوچک.

شروع از گام های کوچک.

با گام های کوچک شروع کنید. هنگامی که میخواهید خودتون رو از انجام کاری منع کنید از قدم های کوچک استفاده کنید. مثل اینکه شما برا خودتون رخت خواب درست میکنید و هر وقت دلتون خواست به رخت خواب بروید.

گام 4 - ایجاد خط مشی.

ایجاد خط مشی.

برخی از دستورالعمل ها و یا خط مشی هایی  برای خود ایجاد کنید. قوانین به ما کمک می کنند که یک قانون را ایجاد کنیم و سپس به آن پایبند باشیم.

گام 5 - ایجاد پاسخ صریح.

ایجاد پاسخ صریح.

یک پاسخ صریح برای خودتون آماده کنید. مثلا زمانی که میگید من یه چیزی رو میخوام تهیه کنم اون وسیله رو بعد از سه روز بخرید.