گام 1 - گیسو کمند(از نمای نزدیک)

گیسو کمند(از نمای نزدیک)

درقسمت مرکز و بالای صفحه، یک دایره ی بزرگ برای سر رسم کنید.

گیسو کمند(از نمای نزدیک)

در پایین دایره و کمی متمایل به سمت راست، شکل U مانندی برای چانه و فک رسم کنید.

گیسو کمند(از نمای نزدیک)

همانند شکل با خطوط عمودی و افقی محل قرار گیری اجزای صورت را مشخص کنید.

سمت راست کاغذ یک مربع به عنوان تنه بکشید و با خطوط منحنی سر را به بدن وصل کنید.

در دو گوشه مربع، دو دایره به عنوان مفصل و محل اتصال بازوها رسم کنید.

 

گیسو کمند(از نمای نزدیک)

از خطوط راهنما برای کشیدن اجزای صورت استفاده کنید. چشم هایی بزرگ، ابرو ها و دهان و موی روی  پیشانی را نقاشی کنید.

گیسو کمند(از نمای نزدیک)

با استفاده از مربع و دایره ها، شانه ها و لباس گیسو کمند را بکشید.

گیسو کمند(از نمای نزدیک)

با خطوط منحنی موهای بلند گیسو کمند را تا انتهای صفحه رسم کنید.

گیسو کمند(از نمای نزدیک)

خطوط اضافی را پاک کنید و خطوط اصلی را پر رنگ تر نمایید.

گیسو کمند(از نمای نزدیک)

نقاشی گیسو کمند یا راپانزل را طبق سلیقه خود رنگ آمیزی کنید. از رنگ های تیره و روشن برای روشنی و تیرگی پوست و لباس  استفاده کنید. و موها را طلایی رنگ کنید.

گام 2 - گیسو کمند ( یه صورت ایستاده)

گیسو کمند ( یه صورت ایستاده)

در بالای صفحه و متمایل به سمت راست صفحه، دایره ای متوسط برای سر راپانزل رسم کنید.

گیسو کمند ( یه صورت ایستاده)

پایین و سمت چپ دایره شکل U چسبیده به دایره برای چانه و فک رسم کنید.

دو شکل نامتقارن همانند شکل برای بالا تنه رسم کنید .

چانه را با خط منحنی به شکل نامتقارن مربعی شکل از یک سمت وصل کنید.

گیسو کمند ( یه صورت ایستاده)

سپس یک شکل متوازی الاضلاع مانند برای باسن، دو مستطیل باریک و دراز برای ران و ساق پا بکشید و پاها را همانند شکل طراحی کنید. دو دایره بالای بالاتنه بعنوان محل قرارگیری شانه ها رسم کنید.

گیسو کمند ( یه صورت ایستاده)

برای دست ها و مدل آنها ابتدا دو خط شکسته و برای انگشتان از دو دایره استفاده کنید.

گیسو کمند ( یه صورت ایستاده)

دایره دایره و چانه، خطوطی را بعنوان خطوط راهنما برای اجزای صورت بکشید.

گیسو کمند ( یه صورت ایستاده)

اجزای صورت را در محا تعیین شده بکشید.

گیسو کمند ( یه صورت ایستاده)

اجزای بدن، موها، لباس و دست های راپانزال را با نگاه کرده به تصویر کامل کنید.

گیسو کمند ( یه صورت ایستاده)

برای شانه  کردن موها همانند تصویر، برسی طراحی کنید. 

گیسو کمند ( یه صورت ایستاده)

جزئیات دیگری برای لباس و پیچ و تاب موها اضافه کنید.

گیسو کمند ( یه صورت ایستاده)

خطوط اضافی را پاک نمایید و خطوط اصلی را با مداد پررنگ نمایید.

 

نقاشی گیسو کمند یا راپانزل را طبق سلیقه خود رنگ آمیزی کنید. از رنگ های تیره و روشن برای روشنی و تیرگی پوست و لباس  استفاده کنید. و موها را طلایی رنگ کنید.