گام 1 - گیسو کمند(از نمای نزدیک)

گیسو کمند(از نمای نزدیک)

درقسمت مرکز و بالای صفحه، یک دایره ی بزرگ برای سر رسم کنید.

گیسو کمند(از نمای نزدیک)

در پایین دایره و کمی متمایل به سمت راست، شکل U مانندی برای چانه و فک رسم کنید.

گیسو کمند(از نمای نزدیک)

همانند شکل با خطوط عمودی و افقی محل قرار گیری اجزای صورت را مشخص کنید.

سمت راست کاغذ یک مربع به عنوان تنه بکشید و با خطوط منحنی سر را به بدن وصل کنید.

در دو گوشه مربع، دو دایره به عنوان مفصل و محل اتصال بازوها رسم کنید.

 

گیسو کمند(از نمای نزدیک)

از خطوط راهنما برای کشیدن اجزای صورت استفاده کنید. چشم هایی بزرگ، ابرو ها و دهان و موی روی  پیشانی را نقاشی کنید.

گیسو کمند(از نمای نزدیک)

با استفاده از مربع و دایره ها، شانه ها و لباس گیسو کمند را بکشید.

گیسو کمند(از نمای نزدیک)

با خطوط منحنی موهای بلند گیسو کمند را تا انتهای صفحه رسم کنید.

گیسو کمند(از نمای نزدیک)

خطوط اضافی را پاک کنید و خطوط اصلی را پر رنگ تر نمایید.

گیسو کمند(از نمای نزدیک)

نقاشی گیسو کمند یا راپانزل را طبق سلیقه خود رنگ آمیزی کنید. از رنگ های تیره و روشن برای روشنی و تیرگی پوست و لباس  استفاده کنید. و موها را طلایی رنگ کنید.

گام 2 - گیسو کمند ( یه صورت ایستاده)

گیسو کمند ( یه صورت ایستاده)

در بالای صفحه و متمایل به سمت راست صفحه، دایره ای متوسط برای سر راپانزل رسم کنید.