گام 1 - تشخیص از روی تغییرات ظاهری

تشخیص از روی تغییرات ظاهری

شکم متورم:

مثل یک خانم باردار، شکم ماهی هم بزرگ می شود.

برخی اوقات تورم شکم ماهی می تواند ناشی از بیماری باشد.

اما، در صورتی که طی هفته های متوالی رفتار و شکل ظاهری ماهی را تحت نظر داشته و شاهد بزرگتر شدن شکمش باشید، یعنی ماهی شما باردار است.

  • اگر ماهی شما شکم بسیار بزرگ و مستطیلی شکل داشته باشد به احتمال زیاد در حال نزدیک شدن به زمان زایمان است. فاصله زمانی بین دو زایمان تقریبا یک ماه می باشد.
تشخیص از روی تغییرات ظاهری

سیاه شدن اطراف باله میانی:

چند هفته طول می کشد تا این نقطه کاملا سیاه رنگ شود.

رنگ این نقطه در آغاز ممکن است نارنجی یا سیاه باشد که در طول دوره بارداری می تواند تغییر کند.

وجود نقاط سیاه رنگ در این منطقه نشانه نزدیک شدن به زمان زایمان است.

این نقاط سیاه چشمان نوزادان هستند.

تشخیص از روی تغییرات ظاهری

جمع شدن بدن ماهی:

هرچه به زمان زایمان نزدیک تر می شوید، بدن ماهی منقبض تر می شود.

این انقباض پس از زایمان به حالت عادی خود باز خواهد گشت.

این حالت در طول دوره زایمان ممکن است چندین بار تکرار شود.

گام 2 - تشخیص از روی رفتار

تشخیص از روی رفتار

در صورتی که نشانه های زیر را در ماهی ماده مشاهده کردید، یعنی زمان زایمان نزدیک است:

  • لرزش و انقباض
  • مالیدن بدن به اجسام، سنگ ها و دیواره آکواریوم
  • از دست دادن اشتها

گام 3 - مراقبت از ماهی باردار

مراقبت از ماهی باردار

کاهش استرس:

در صورت تشخیص ماهی باردار باید مراقب باشید هیچ استرسی به او وارد نشود.

در صورتی که ماهی باردار متحمل استرس شود، ممکن است بچه های خود را بخورد یا اینکه آنها را ناقص و مرده به دنیا آورد.

  • محیط پر تنش ممکن است به نوزادانی که در شکم مادرشان هستند آسیب برساند و منجر به مرگ آنها شود.