گام 1 - گل رز پیچی نمدی

گل رز پیچی نمدی

آموزش گل رز پیچی نمدی

پارچه ی نمدی انتخاب کنید. برای درست کردن گل رز پیچی یک دایره ی بزرگ روی پارچه ی نمدی بکشید.رنگ نمد بستگی به سلیقه هایتان دارد و از نمد سبز رنگ برای برگ استفاده کنید. اندازه ی دایره بستگی به بزرگی و کوچکی گلتان دارد.

دایره ی رسم شده روی نمد را با قیچی برش دهید. اندازه ی دایره می تواند۱۰ الی ۲۵سانتی متر باشد.

شکل مارپیچ یا حلزونی برش دهید. با استفاده از یک قیچی، دایره ی نمدی خود را به شکل مارپیچ برش دهید.از یک لبه ی دایره شروع کرده و به صورت موج دار و به طرف داخل دایره نمد خود را برش دهید.

نمد برش داده شده به شکل مارپیچ رول کنید. از قسمت خارجی مارپیچ شروع به رول کردن کنید. بعد از رول کردن یک گل رز زیبا خواهید داشت.

گل رز پیچی نمدی

گل رز خود را محکم نمایید. برای محکم کردن گل رز می توانید در پایان کار قسمت پایانی را با نخ و سوزن بدوزید یا می توانید هنگام رول کردن از چند قطره چسب حرارتی برای محکم کردن استفاده کنید. گل رز پیچی ما آماده هست.

گام 2 - گل یاس بنفش نمدی

گل یاس بنفش نمدی

آموزش گل یاس بنفش نمدی

برای درست کردن این گل زیبا به نمد بنفش رنگ نیار دارید.

گام 3 - گل صد تومانی نمدی

گل صد تومانی نمدی

آموزش گل صد تومانی نمدی

ابتدا نمدی به رنگ دلخواه انتخاب نمایید.