گام 1 - آموزش گل های نمدی

آموزش گل های نمدی

گل شماره 1

آموزش در یک نگاه:

ابتدا دایره ی نمدی با قیچی معمولی یا قیچی دالبر برش دهید. در تصویر دایره با قیچی دالبر برش داده شده است. دایره را تا کنید تا نیم دایره  درست شود و مرکز دایرذه را با نخ و سوزن کمی بدوزید تا گلبرگ ها حالت دار شود. کاسبرگ را همانند شکل برش داده و با الیاف پر کنید و گلبرگ ها را روی کاسبرگ یا بدوزید یا بچسبانید. مراحل نشان داده شده را در تصویر را با دقت دنبال کنید تا یک گل زیبای نمدی درست کنید.

آموزش گل های نمدی

گل شماره 2

آموزش در یک نگاه:

مراحل نشان داده شده در تصویر را دنبال کنید.

 

آموزش گل های نمدی

برای داخل گل از الیاف استفاده کنید و وسط گل مروارید بچسبانید.

آموزش گل های نمدی

گل شماره 3

آموزش در یک نگاه:

آموزش این های گل های نمدی صد تومانی در بخش گل های نمدی سری اول و دوم به طور کامل گذاشته شده است.

آموزش گل های نمدی

گل شماره 4

آموزش در یک نگاه:

ابتدا مربعی از نمد برش دهید. مربع را دو بار تا بزنید بالای مربع را از قسمت نشان داده شده برش بزنید تا دایرهای ایجاد شود. بقیه ی مراحل را از طریق تصویر دنبال کنید. درست کردن این گل زیبا در سری اول به کامل آموزش داده شده است.

آموزش گل های نمدی

گل شماره 5

آموزش در یک نگاه:

ابتدا الگوی موجود در تصویر را روی نمد به تعداد 16 عدد برش دهید.

آموزش گل های نمدی

همانند شکل دایره هایی را روی نمد ببرید. و یک ردیف نیم دایره های برش داده شده را روی یکی از دایره ها بچسبانید و ردیف بعدی را مابین گلبرگ های ردیف اول بچسبانید. دایره ها را همانند تصویر تا کنید.

آموزش گل های نمدی

دایره های تا شده را وسط گلبرگ ها بچسبانید. گل زیبای ما آماده هست.

آموزش گل های نمدی

گل شماره 6

آموزش در یک نگاه:

یک گل زیبا و آسون که به راحتی با نگاه کردن به تصویر می تونید درست کنید.

آموزش گل های نمدی

گل شماره 7

آموزش در یک نگاه:

الگوی نشان داده شده در تصویر را روی نمد برش دهیدو نخ و سوزن همرنگ نمد انتخاب کنید و قسمت صاف الگو را کوک بزنید. نخ را بکشید تا گلبرگ ها جمع شود و سپس نخ را گره بزنید. برای وسط گلبرگ الگوی کوچکتری برش دهید و مراحل قبل را دنبال کنید و وسط گلبرگ قبلی بدوزید یا بچسبانید. برای وسط کار می توانید از مروارید استفاده نمایید. 

گام 2 - آموزش گل های نمدی

آموزش گل های نمدی

گل شماره 8

آموزش در یک نگاه:

دایره ای به قطر 10 سانتی متر برش داده و کنار بگذارید. مربع هایی به اضلاع 5 سانتی متر، 4 سانتی متر و 3 سانتی متر به ترتیب به تعداد 16، 12، 8 عدد برش دهید  و مربع ها را به شکل پنج ضلعی ببرید. وسط پنج ضلعیف یک قطره چسب بریزید و دو ضلع را همانند تصویر بچسبانید. برای درست کردن کردن گل، ابتدا گلبرگ های بزرگ را روی دایره بچسبانید و سپس گلبرگ های متوسط را وی ردیف دوم و در آخر گلبرگ های کوچک را بچسبانید. وسط گل را با توجه به تصویر کامل کنید. 🙂  

آموزش گل های نمدی

گل شماره 9

آموزش در یک نگاه:

برای درست کردن گل رز زیبا، الگو ها را روی نمد بکشید و ببرید. گلبرگ ها را از کوچک به بزرگ روی ساقه ی گل بچسبانید و در آخر کاسبرگ را بچسبانید.

 

آموزش گل های نمدی

گل شماره 10

آموزش در یک نگاه:

آموزش گل رز به شیوه ی دیگر و با مدل دیگر، مراحل را با دقت دنبال کنید تا یک گل رز زیبا و متفاوت درست کنید.

آموزش گل های نمدی

گل شماره 11

آموزش در یک نگاه:

آموزش گل رز متفاوت تنها با دایره  🙂 

بدین صورت که دایره هایی هم اندازه ببرید و دایره ی اول را رول کنید و چسب بزنید و بقیه دایره های روی دایره رول شده به ترتیب بچسبانید.

آموزش گل های نمدی

گل شماره 12

آموزش در یک نگاه:

دایره ها مطابق شکل ببرید. تا شعاع برش دهید و برای گلبرگ اول دو طرف برش داده شده را به هم بچسبانید و بقیه گلبرگ ها را روی گلبرگ اول با دقت بچسبانید. 

 

آموزش گل های نمدی

گل شماره 13

آموزش در یک نگاه:

گلی زیبا و آسون، مراحل را دنبال کنید و گل های زیبا و شیکی از نمد درست کنید.

آموزش گل های نمدی

گل شماره 14

آموزش در یک نگاه:

درست کردن گل شیپوری تنها با الگوی قلبی شکل 😉

کاسبرگ گل شیپوری را از خرازی ها تهیه کنید.

آموزش گل های نمدی

گل شماره 15

آموزش در یک نگاه:

آموزش این گل زیبا فقط در یک تصویر♥ برای وسط کار می تونید از مروارید بزرگ یا یونولیت گرد کوچک یا مواردی از این قبیل استفاده کنید.

آموزش گل های نمدی

گل شماره 16

آموزش در یک نگاه:

اموزش این گل زیبا فقط در یک تصویر

آموزش گل های نمدی

گل شماره 17

آموزش در یک نگاه:

آموزش در یک تصویر، مراحل را دنبال کنید.