گام 1 - گل کوکب نمدی

گل کوکب نمدی
آموزش گل کوکب نمدی
 
پارچه ی نمدی از خرازی ها تهیه کنید. از رنگ دلخواه برای گل و از نمد سبز رنگ برای برگ ها استفاده کنید.
نمد را برش دهید. گل کوکب دارای سه سایز متفاوت گلبرگ می باشد. بنابراین 16 مستطیل 1.25 در 5 سانتی متر، 10 مستطیل 1.25 در 3.75 سانتی متر و 7 مستطیل 1.25 در 2.5 سانتی متر ببرید. یک دایره هم به قطر 7.60 سانتی متر برش دهید.
 
برای فرم دهی به گلبرگ ها، بالای هر مستطیل مطابق فیلم یک مثلث ایجا کنید. مثلث باید تا 1/3 عرض مستطیل پایین بیاید.
تیزی اطراف گلبرگ را با قیچی ببرید و گلبرگ را مرتب کنید.
 
پایین و وسط گلبرگ ها، یک قطره چسب حرارتی بزنید . دو طرف گلبرگ را به هم بچسبانید. دو طرف گلبرگ باید دقیقا از وسط روی هم تا شوند. تمامی گلبگ ها را بدین شکل حالت دهید.
حال نوبت به چسباندن گلبرگ ها روی دایره می رسد. پشت گلبرگ های بزرگ یک قطره چسب بزنید و گلبرگ را روی دایره نمدی به ترتیب و کنار هم قرار دهید.
بعد از چسباندن گلبرگ های بزرگ دور تا دور دایره، نوبت به چسباندن گلبرگ های متوسط می رسد. پشت گلبرگ های متوسط یک قطره چسب بزنید و آن ها را در فواصل گلبرگ های بزرگ بچسبانید.
به همین ترتیب گلبرگ های کوچک را فواصل گلبرگ های متوسط بچسبانید.
گل کوکب ما تمام شد. برای وسط گل می توانید از مروارید بزرگ، دکمه، پرچم گل مصنوعی و یا درست شده از نمد زرد رنگ بچسبانید.
از خلاقیت و هنر دست خود لذت ببرید. 🙂 

گام 2 - گل ادریسی نمدی

گل ادریسی نمدی
آموزش گل ادریسی نمدی
 
پارچه ی نمدی متوسط با رنگ دلخواه برای گل ادریسی خود انتخاب کنید. می توانید از رنگ های متفاوتی برای گلبرگ های یک گل استفاده کنید.