گام 1 - نکات مهم هنگام خرید پیاز سنبل

نکات مهم هنگام خرید پیاز سنبل

پياز بايد رسيده، سفت و سنگين باشد.
مراقب باشيد پيازي معيوب و مريض خريداري نکنيد.
به فروشنده بگوييد که پياز گل را براي کاشت در گلدان يا باغچه مي خواهيد، زيرا پياز مخصوص باغچه با پيازي که در گلدان مي کارند، فرق مي کند.
هنگام خريد پياز، رنگ گل را از فروشنده بپرسيد و پيازي با رنگ گل دلخواه بخريد.

گام 2 - کجا و چگونه سنبل بکاریم؟

کجا و چگونه سنبل بکاریم؟

سنبل در بسترهاي مختلف شامل آب، خاک گلدان و خاک باغچه، قابل کشت و پرورش است که در زير به هر کدام به صورت مجزا خواهيم پرداخت:

گام 3 - تکثیر سنبل

تکثیر سنبل

تکثير اين گل توسط پيازچه هاي آن صورت مي گيرد. براي افزايش تعداد پيازچه ها، در سطح قاعده پياز، خراش هاي مثلثی شکل يا خراش هايي به صورت صليب ايجاد کنيد. بدين ترتيب محل هاي خراش داده شده باعث تحريک به پياز شدگي پياز مي شوند. اما به طور معمول تعداد پيازچه هاي به دست آمده از پيازهاي متوسط معمولي سنبل فقط بين 3 تا 5 پيازچه است. به همين دليل تکثير سنبل با محدوديت همراه است.