گام 1 - وسایل مورد نیاز گل سنبل

وسایل مورد نیاز گل سنبل

وسایل مورد نیاز گل سنبل نمدی

1- نمد در رنگ های گل سنبل ( بنفش، سفید، صورتی، قرمز، نارنجی، زرد یا آبی)

2- قیچی

3- چسب حرارتی

4- ساقه گل

5- نمد سبز رنگ برای برگ

گام 2 - نحوه درست کردن گل سنبل نمدی

نحوه درست کردن گل سنبل نمدی

نحوه درست کردن گل سنبل نمدی

از نمد مورد نظر نواری به عرض 4 سانتی متر و طول 22 سانتی متر برش بزنید.