گام 1 - وسایل مورد نیاز

 1- گلبرگ لمسی به رنگ دلخواه  یک بسته یا به تعداد مورد نیاز ( بسته ای موجود هست)
 2- ساقه گل   سه عدد یا به تعداد مورد نیاز
 3- غنچه ی گل مصنوعی  یک عدد یا به تعداد مورد نیاز
 3- چسب حرارتی و تفنگ حرارتی  یک عدد
 4- فوم سبز رنگ (یا کاسبرگ آماده)  یک بسته ( یا سه عدد)
 5- برگ آماده   تعدادی
 6- نوار کاترین  یک بسته
  تمامی وسایل مورد نیاز را می توانید از خرازی ها تهیه نمایید.

گام 2 - مراحل درست کردن گل رز شاخه ای

مراحل درست کردن گل رز شاخه ای

گلبرگ های لمسی به صورت آماده و در رنگ های متنوع در بازار وجود دارد که شما عزیزان می توانید از خرازی ها یا گلفروشی ها و مغازه هایی که وسایل گلسازی می فروشند، این گلبرگ ها را تهیه نمایید.