گام 1 - گلدان مرواریدی (مدل 1)

گلدان مرواریدی (مدل 1)

وسایل مورد نیاز گلدان مرواریدی:

  • توپ یونولیت
  • گل فومی
  • تفنگ و چسب حرارتی
  • مروارید لپه ای رشته ای
  • پایه
گلدان مرواریدی (مدل 1)

آموزش درست کردن گلدان مرواریدی:

از خط وسط توپ یونولیتی، شروع به چسباندن مروارید می کنیم.

گلدان مرواریدی (مدل 1)

همانند شکل  مروارید ها در نیمه ی پایینی توپ می چسبانیم.

گلدان مرواریدی (مدل 1)

تا قسمتی به چسباندن مروارید ها ادامه می دهیم که در انتهای توپ چند ردیف فضای خالی باقی بماند. برای پایه من از پایه ی دسر خوری یکبار مصرف که در لوازم قنادی ها می فروشند، استفاده کردم.

گلدان مرواریدی (مدل 1)

با چسب حرارتی پایه را به قسمت انتهایی توپ بچسبانید.

گلدان مرواریدی (مدل 1)

گل های فومی را طبق سلیقه خود در نیمه بالایی توپ با چسب حرارتی بچسبانید.

گلدان مرواریدی (مدل 1)

به این صورت نیمه بالایی را گل فومی می چسبانیم.

گلدان مرواریدی (مدل 1)

گلدان زیبا و شیک مرواریدی ما آماده است. 🙂  🙂 

گام 2 - گلدان مرواریدی (مدل 2)

گلدان مرواریدی (مدل 2)

آموزش درست کردن گلدان مرواریدی:

برای درست کردن این گلدان بسیاز زیبا به توپ یونولیت نیاز داریم. اندازه ی توپ یونولیت بستگی به سلیقه و  اندازه ی گلدانتان دارد.