گام 1 - کاشت گشنیز در مزرعه

کاشت گشنیز در مزرعه

زمان کاشت: 
زمان کاشت گشنیز به منطقه ای که در آن زندگی می کنید بستگی دارد. گشنیز در شرایط سرد زنده نمی ماند و در گرمای شدید هم نمی تواند رشد کند. بهترین زمان کاشت گشنیز در اواخر بهار است. در مناطق گرمسیری بهتر است گشنیز را در پاییز که هوا خنک می شود کاشت. اگر هوا خیلی گرم باشد گشنیز گل می دهد و تولید دانه می کند . پس باید زمان مناسبی را برای کاشت گشنیز انتخاب کرد.

گام 2 - اماده کردن زمین

اماده کردن زمین

برای کاشت گشنیز باید جایی را انتخاب کرد که نور خورشید کاملا به آن برسد. خاک باید زهکشی خوبی داشته باشد و PH مناسب برای رشد گشنیز 6/2 تا 6/8 می باشد. قبل از کاشت زمین را باید شخم زد و تا عمق 5 تا 7 سانتی متری با کود گیاهی و کود برگ مخلوط کرد و بعد زمین را باید صاف کرد

گام 3 - کاشت گشنیز

کاشت گشنیز

دانه های گشنیز را باید در عمق 0/6 سانتی متر و با فاصله 15 تا 20 سانتی متر از هم کاشت. فاصله ردیف ها باید 30 سانتی متر باشند. گشنیز به رطوبت زیادی برای جوانه زنی نیاز دارد. بنابراین مرتب به آن ها آب بدهید. بعد از گذشت 2 تا 3 هفته گشنیز جوانه می زند. زمانی که اندازه گشنیز به 5 سانتی متر رسید می توانید به آن ها کود نیتروژن محلول در آب بدهید. مراقب باشید بیش از حد از کود نیتروژن استفاده نکنید. برای هر 7/6 متر ¼ فنجان کود نیتروژن کافی است. زمانی که گشنیزها پابرجا شدند نیاز به آب زیادی ندارند و فقط خاک باید مرطوب بماند و مواظب باشید که خاک خیس نشود. 

گام 4 - برداشت گشنیز

برداشت گشنیز

زمانی که گشنیزها 10 تا 15 سانتی متر شدند می توان آن ها را برداشت کرد. ساقه های گشنیز را باید از پایه بوته نزدیک سطح زمین قطع کرد. زمانی که شما برگ های گشنیز را برداشت کنید، این گیاه به مدت 2 تا 3 چرخه، به رشد ادامه خواهد داد.

گشنیز را نباید خیلی دیر برداشت کرد زیرا گل می دهد. اگر می خواهید گشنیز گل دهد، گل ها را قطع کنید و تخم آن را برداشت کنید. همچنین می توانید اجازه دهید دانه ها به طور طبیعی روی زمین بریزند و رشد کنند.