ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

چگونه گستره و ماهیت بزهکاری نوجوانان را بررسی کنیم؟(بخش اول)

چگونه گستره و ماهیت بزهکاری نوجوانان را بررسی کنیم؟(بخش اول)

متخصصین بزهکاری برای سنجش ماهیت و گستره بزهکاری متکی به منبع آماری هستند.آمار رسمی،آمار خودگزارشی و آمار مربوط به قربانیان جرم.
آمار رسمی یا گزارش هماهنگ جرم ،مربوط به وقایع مجرمانه گزارش شده به ادارات پلیس و آمار سایر منابع رسمی و دولتی است.آمار خودگزارشی حاصل نظرسنجی ها یا مصاحبه با افراد ناشناس است که اغلب در مدارس صورت میگیرد و در آن از نوجوانان در مورد مشارکتشان در اعمال غیر قانونی مانند:مصرف مواد مخدر،تخریب اموال و سایر بزه ها سوال میشود.آمار خودگزارشی با هدف ارزیابی اعمال بزهکارانه شناسایی نشده توسط پلیس به دلیل عدم گزارش قربانیان یا به دلیل بدون قربانی بودن جرم (مثلا مصرف مواد مخدر) گردآوری میشود.
این اقدام گستره ی بزهکاری ثبت نشده نوجوانان،یا اصطلاحا آمار پنهان جرایم را می سنجد.از این آمار میتوان برای مقایسه ویژگی های فردی(مثلا جنسیت و نژاد) بزهکاران رسمی یا ویژگی های جوانانی که بزهکاری آنان پنهان می ماند استفاده کرد.در آمار مربوط به قربانیان یا بزه دیدگان،از کسانی که تجربه ی دست اولی در مورد بزه داشته اند،خواسته میشود تا در مورد آن صحبت کنند.
به این ترتیب برای بررسی فراوانی و ماهیت بزهکاری نوجوانان از سه منبع مهم : آمار رسمی یا گزارش هماهنگ جرم،آمار خود گزارشی و آمار مربوط به قربانیان جرم استفاده می گردد.

مطالب مرتبط


گام 1 - آمار رسمی یا گزارش هماهنگ جرم

سنجش تبهکاری به گونه ای سنتی به وسیله ((آمار های جنایی)) یا آمار های تبهکاری انجام گرفته است.طی مدت های طولانی برای آمار های جنایی به خصوص آمار های قضایی اعتبار فوق العاده قائل بودند.
منظور از آمار جنایی شمارش وقایع گوناگون مربوط به تبهکاری یک سرزمین اعم از شناخته شده و محکومیت های اعلام شده و تعداد افراد بازداشت شده است.
آمارقضایی : آمار قضایی اهمیت بیشتری دارد و اساس آن متکی بر آمارهای تبهکاری است که از سه زمان صلاحیتدار متفاوت کیفری اخذ میشود:آمارهای پلیسی،آمارهای قضایی و دادشرا ها و آمار های ادارات زندان و باز پروری.
آمارهای پلیسی : یعنی اماری که به وسیله ادارات پلیس تنظیم میشوند و وقوع جرایمی که به اطلاع پلیس زسیده و همچنین بزهکارانی که به وسیله این ادارات بازداشت شده اند به وسیله ارقام و نمودارهای گوناگون ارائه میشوند و چون سن و سایر مشخصات بازداشت شدگان نیز ثبت میشود ، میتوان از داده های رسمی برای مطالعه الگوهای میزان بزهکاری استفاده کرد.

آمارهای قضایی و دادسراها : آمارهایی هستند که اصولا تعداد آراء محکومیت صادره از دیوان ها و دادگاهها را ارائه می دهند.این آمار توسط دادسراها تنظیم و منتشر میشود.
 آمارهای ادارات زندان و بازپروری : آمارهایی است تعداد و توزیع بازداشتی ها و در موسسات زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت برای بزهکاران کودک و نوجوان و داده های عددی مربوط به کاربرد اقدامات درمانی در محیط باز(تعلیق آزمایشی،آزادی تحت مراقبت کودکان و نوجوانان،کارو غیره)
امروزه تحت تاثیر جرم شناسی معروف به ((واکنش اجتماعی)) تعدادی از جرم شناسان از این آمار ها قادر به سنجش تبهکاری نیستند زیرا آمار تبهکاری قانونی و تبهکاری ظاهری و تبهکاری حقیقی متفاوت است.
تبهکاری قانونی یا تبهکاری رسمی : مجموعه آرای محکومیت صادره از دیوانها و دادگاهها است.
تبهکاری ظاهری : مجموعه وقایع مجرمانه است که به اطلاع مقامات پلیس رسیده است.
تبهکاری حقیقی : مجموعه جرائمی است که حقیقتا وقوع یافته اند.

با این تعاریف میتوان پی بردکه آمار های جنایی فقط نمودار میزان تبهکاری قانونی و تبهکاری ظاهری است،نه تبهکاری حقیقی.بنابراین تبهکاری حقیقی مجهول است و بین آن با تبهکاری شناخته شده فاصله ای کم و بیش مهم وجود دارد که آن را ((رقم سیاه تبهکاری)) می نامند.رقم سیاه تبهکاری دائما و برحسب زمان و مکان از دورانی و از کشوری به کشوری تحت تاثیر عوامل گوناگون به ویژه تغییرات فعالیت بخشهای پلیس و دادگستری تغییر می کند.بنابراین تبهکاری حقیقی ((مجهول بزرگ)) جرم شناسی است وآنچه را که آمارهای رسمی می سنجند فقط سهم متغیر و نامنظم پدیده است.از جمله آمار رسمی قابل استناد آمار ورودی به زندانهای ایران است.

 

جدول1_ تعداد زندانیان ورودی سالهای 58 تا 80 برحسب جنس و گروههای سنی

گروه سنی

کل

زن

مرد

درصد زن

درصد مرد

کمتراز 12سال

8785

497

8288

66/5

34/94

12 تا 18

358530

31352

327178

74/8

26/91

19 تا 25

1977433

73729

1903704

73/3

27/96

26 تا 32

1631164

62551

1568613

83/3

17/96

33 تا 39

1046562

45638

1000924

36/4

64/95

40 تا 46

656057

36642

619415

59/5

41/94

47 تا 53

353457

21859

331598

18/6

82/93

54 تا 60

195618

10700

184918

47/5

53/94

بالاتر از 60

201425

16415

185010

15/8

85/91

اعلام نشده

517411

19267

498144

72/3

28/96

جمع کل

6946442

318650

6627792

59/4

41/95

 

این آمار ورودی زندانیان بر اساس وضعیت قضایی آنان بر حسب محکومیت و یا بازداشتی بودن در زندانها و بازداشتگاهها مورد بررسی قرار داده است.همانطور که ملاحظه می گردد تعداد ورودی زندانیان در سالهای 58 تا 80 بالاتریت آمار در گروه سنی 19 تا 25 سال و پایین ترین ورودی در گروه سنی کمتر از 12 سال میباشد.

جدول 2_ آمار دستگیری نوجوانان کمتر از 18 سال به اتهام ارتکاب جرایم شاخص 1998

نوع جرم شناختی

تعداد بازداشت ها

درصد

(جرایم خشونت آمیز) قتل عمد

1470

کمتر از 1

تجاوز جنسی به عنف

3769

1

سرقت به عنف

23400

5

حمله مشدد

51360

10

برلگری

81894

16

سرقت

300033

59

سرقت وسایل نقلیه موتوری

38386

8

ایجاد حریق

6324

1

کل

506636

100

منبع : اف بی آی.آمار جرم در ایالات متحده در سال 1998? ? ?

 

گزارشهای آمار رسمی جرایم همچنین میزان دستگیری نوجوانان برای ارتکاب جرایم غیرشاخص را نشان می دهند.

جدول 3_ گزارش آمار رسمی میزان دستگیری نوجوانان بر حسب سن

نوع جرم

زیر 15 سال

زیر 18 سال

بالاتر از 18 سال

جرایم خشن

5 درصد

16 درصد

84 درصد

جرایم مالی

12 درصد

32 درصد

68 درصد

کل index

10 درصد

28 درصد

72 درصد

جمع کل جرایم

6 درصد

17 درصد

83 درصد

منبع : اف بی آی.آمار جرم در ایالات متحده در سال 2000? ? ?

 آمار رسمی بزهکاری (آمریکا) در سال 2000 نشان می دهد که 14 میلیون نفر یا 5000 نفر در 100 هزارنفر جمعیت دستگیر شده اند.حدود دو میلیون نفر برای ارتکاب جرایم شدید و 12 میلیون نفر ارتکاب جرائمی که از شدت کمتری برخوردار هستند،دستگیر شدند.حدود 17 درصد از کل جوانان دستگیرشده زیر سن 18 سال بوده اند.جمعیت زیر 18 سال تقریبا 8 درصد جمعیت کل ایالات متحده را تشکیل می دهند.اما مسئول ارتکاب 16 درصد از جرایم شدید ارتکابی (65000) و یک سوم از جرایم علیه اموال (000/345) هستند (جرایم نوع اول).در سال 2000 تقریبا 1/1 میلیون نوجوان به خاطر اینگونه جرایم که از شدت کمتری برخوردار هستند دستگیر شدند که شامل 300 هزار دستگیری برای بزه های ویژه کودکی بوده است، که 39 هزار نفر به علت فرار از خانه ، 106 هزار نفر به علت حمله ساده ، و 101 هزار نفر به علت نقض قانون منع مصرف الکل بوده است(جرایم نوع دوم).داده های ارائه شده بازداشت شدگان شامل سن،جنسیت ونژاد آنهاست.اما آمار بازداشت نوجوانان در سال 2007 نشان از کاهش توقیف آنان در مقایسه با سال 2006 میلادی دارد.مثلا نرخ بازداشت نوجوانان سفیدپوست در سال 2007 اساسا کمتر از نرخ بازداشت به علت ارتکاب جرم در سال 1994 بوده که اوج نرخ دستگیری مرتکبین جرایم خطرناک برای همه ی گروه های سنی زیر 40 سال بوده است.سوالی که مطرح است این است که آیا میزان دستگیری زیاد است؟ یک راه ساده برای دستیابی به ((رقم سیاه)) و شناخت تبهکاری حقیقی و یا به عبارت دیگر برای یافتن پاسخ این سوال ، این است که تعداد نوجوانان دستگیرشده در یک کشور با تعداد نوجوانانی که در آن کشور زندگی می کنند ودستگیر نشده اند مقایسه شود مثلا در سال 2000 در کشور آمریکا 38 میلیون سفیدپوست و 5/7 میلیون آفریقایی _آمریکایی نوجوان بین 5 تا 17 سال زندگی می کرده اند . طبق آمار ارائه شده نوجوانان دستگیرشده بخش بسیار کوچکی از نوجوانان را تشکیل می دهند.دلایل آمار رسمی زیر غالبا مورد سوال قرار گرفته است:
در بسیاری از موارد قربانیان ، وقوع جرم را گزارش نمی دهند.
آمار رسمی نشان دهنده تعداد ورودی زندانیان است که در بسیاری موارد پس از محاکمه بی گناهی آنان ثابت می گردد و یا از جمله متهمین بلاتکلیف هستند.
آمار رسمی ممکن است منعکس کننده تعصب قومی و نژادی در فرایند دستگیری باشد.
در بسیاری از موارد آمار رسمی مربوط به جرایم بدون قربانی مانند مصرف مواد مخدر است.
علاوه بر این برحسب زمان ، مکان و موقعیت اجتماعی افراد ممکن است قانون در مورد برخی از افراد به طورکامل اعمال گردد و در موارد دیگر از طریق میانجیگری و سازش برای حل و فصل مسائل مربوط به نوجوانان استفاده گردد.علیرغم این تلاشها در جهت ارتقاء اعتبار آمار رسمی ادامه دارد.
فایـــــل PDF ایـــــن مطلــــب در قسمــــت اطلاعــــات مطلـــــب جهت دانلود قرار داده شده است
ادامــــــه این مطلــــــــــب در پـست های بعـــــدی گذاشـــــــته خواهـــــد شــــــد

اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

  1. blank

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب