ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

9 − هفت =

بستن
بستن

چگونه گردش موجودی را محاسبه کنیم؟

چگونه گردش موجودی را محاسبه کنیم؟

گردش موجودی یک راه اندازه گیری است که چگونه چندین بار تجارت در مدت زمان داده شده به فروش می رسدو خود سهام از موجودی است. تجارت استفاده گردش موجودی برای ارزیابی رقابت، سود پروژه، و به طور کلی حساب کردن که چگونه به خوبی آنها در صنعت خود انجام می دهند. بر خلاف گردش مالی کارمند، یک گردش موجودی بالا است به طور کلی به عنوان یک چیز خوب دیده می شود چرا که این بدان معنی است که کالا را نسبتا با سرعت به فروش می رسد قبل از آنها احتمال رو به وخامت است. به طور کلی، گردش موجودی محاسبه می شود با فرمول گردش مالی = هزینه کالاهای فروخته شده (COGS) / متوسط موجودی

مطالب مرتبط


گام 1 - پیدا کردن نسبت گردش موجودی

پیدا کردن نسبت گردش موجودی

انتخاب یک دوره زمانی برای محاسبه گردش موجودی همیشه بیش از یک دوره خاص از زمان محاسبه می شود – این می تواندهر چیزی از یک روز تا یک سال مالی – حتی کل طول عمر تجارت باشد با این حال، گردش موجودی نمی تواند هر لحظه مثل یک عکس فوری از عملکرد یک تجارت باشد. در حالی که این امکان وجود دارد بنا به تعریف ارزش یک پرسشنامه خانوار در هر لحظه خاص، هزینه کالاهای فروخته شده بی معنی به عنوان یک ارزش لحظه ای است، بنابراین طول خاص از زمان باید انتخاب شود.

 اجازه دهید همراهی کنیم شما را با یک مثال مشکل همانطور که ما از طریق این بخش ادامه می دهیم فرض کنید که ما خودمان یک شرکت قهوه عمده داریم. برای مشکل مثال ما، اجازه دهید یک مدت زمان در سال از عمل این شرکت قهوه را انتخاب کنید. در چند گام های بعدی، ما گردش موجودی برای این دوره یک ساله را پیدا می کنیم

پیدا کردن نسبت گردش موجودی

هزینه های خود را از کالاهای فروخته شده را برای مدت زمان پیدا کنید. پس از تعریف یک دوره زمانی، اولین گام شما برای پیدا کردن هزینه های از کالاهای فروخته شده خود (یا “COGS”) در طول این دوره است. COGS نشان دهنده هزینه های مستقیم ایجاد محصولات خود می باشد. معمولا، این بدان معناست که هزینه تولید محصولات خود را به همراه هر هزینه های نیروی کار به طور مستقیم به تولید آنها مربوط می شود.

COGS هزینه های حمل و نقل مانند توزیع که به طور مستقیم به ایجاد کالا مربوط نیست را شامل نمی شود.
• در این مثال ، اجازه دهید بگویم که ما یک سال بازده بالا برای قهوه داشتیم پس از 3 میلیون $ در دانه ها، آفت کش ها، و سایر هزینه های مربوط به رشد دانه های قهوه و 2 میلیون $ در هزینه های نیروی کار از کشت دانه وجود داشت در این مورد، ما می توانیم بگوییمCOGS ما است 3 میلیون $ + $ 2 میلیون = 5 میلیون $ می باشد.

پیدا کردن نسبت گردش موجودی

تقسیم کردن COGS به صورت میانگین موجودی :مرحله بعدی،تقسیم کردن COGS توسط مقدار میانگین موجودی خود درطول این مدت زمان شما در حال تجزیه و تحلیل می باشد. میانگین موجودی و میانگین ارزش پولی هستند وهمه این محصولات شما در انبارها و در قفسه های فروشگاه که در طول مدت زمان داده شده به فروش می رسد نشسته است. ساده ترین راه برای پیدا کردن این است که برای اضافه کردن ارزش موجودی شروع خود را در این مدت زمان به ارزش موجودی خود پایان داده و تقسیم کردن توسط دورا انتخاب کرد. با این حال، با استفاده از نقاط داده های اضافی دراین میان شما می توانید یک مقدار دقیق تر برای میانگین خود داشته باشین اگر شما استفاده می کنید بیش از دو نقطه داده، اضافه کردن تمام ارزش ها با هم، پس از آن تقسیم می شود توسط تعدادی از نقاط داده تا پیدا شود میانگین شما .
• اجازه بدهید بگویم که، در مثال ما، در آغاز سال ما  0.5 میلیون $ ارزش از دانه های قهوه ذخیره شده داریم و به عنوان موجودی در انبار ما بود. در پایان سال، ما 0.3 میلیون $ ارزش دانه بود. (0.5 میلیون + 0.3 میلیون نفر) / 2 = متوسط 0.4 میلیون $ در موجودی.

بعد، تقسیم کردن COGS توسط میانگین موجودی بنا به گردش موجودی ما است. در مثال ما، COGS 5 میلیون $ است و میانگین موجودی 0.4 میلیون $ است، بنابراین گردش موجودی ما برای این سال 5 میلیون $ / 0.4 میلیون $ = 12.5 است. این مقدار نسبیت است و واحد ندارد.

پیدا کردن نسبت گردش موجودی

استفاده از فرمول گردش مالی  فروش  موجودی فقط برای تخمین سریع است. اگر شما نمی توانید مدت زمانی را از طریق معادله استاندارد بالا توصیف واجرا کنید، این میانبر می تواند به شما یک مقدار تقریبی برای گردش موجودیتان. بدهد با این حال، اکثر تاجران همچنان برای جلوگیری از استفاده نادرست این معادله به عنوان نتایج آن ترجیح می دهند. از آنجا که فروش به قیمت ارائه شده به مصرف کنندگان ثبت شده اما موجودی درهزینه های عمده فروشی پایین است، این معادله گردش موجودی را بالاتر ازمقدار واقعی خود نشان می دهد. به عنوان یک قاعده کلی، این معادله فقط برای تخمین سریع استفاده می شود – استفاده کردن هرکدام ازموارد بالا برای انجام وظایف مهم است.
• در مثال ما، اجازه دهید بگویم ما $ 6 میلیون از فروشمان در سال گذشته بوده است. برای پیدا کردن گردش موجودی با معادله جایگزین فوق، ما می خوایم تقسیم کنیم آن را توسط موجودی پایان دوره ذکر شده در بالا. 3میلیون$ ضرب در6$ میلیون تقسیم بر3میلیون $ = 20. این به طور قابل توجهی بالاتر از ارزش 12.5است که ما با معادله استاندارد به دست آورده ایم.

گام 2 - تسلط بر معادله

تسلط بر معادله

استفاده از چندین نقطه داده های موجودی برای پاسخ دقیق تر است. همانطور که در بالا اشاره شد، پیدا کردن میانگین موجودی از ابتدا و انتهای ارزش موجودی می توانید یک میانگین تقریبی برای موجودی خود دریافت کنید، اما این مقدار نمی خواهد نوسانات موجودی حساب در طول دوره زمانی را بستاند با استفاده از نقاط داده های اضافی ارزش خود را دقیق تر می کند.
• در هنگام انتخاب نقاط داده، امتیاز خود را به فاصله مساوی در طول دوره زمان در فواصل منظم مطمئن شوید به عنوان مثال، اگر شما در حال پیدا کردن میانگین موجودی برای یک سال هستید، نمی توانید از دوازده امتیاز در ماه ژانویه استفاده کنید . در عوض، می توانید از هریک در اول هر ماه استفاده کنید
• اجازه دهید بگویم که موجودی ابتدا دوره ما برای راه اندازی یک سال تجارت $ 20،000 است و موجودی پایان دوره ما 30000 $ می باشد. با استفاده از روش عمومی بالا، ما مقدار 25،000 $ میانگین دریافت می کنیم با این حال، تنها یک امتیاز داده های اضافی می توانید به ما یک تصویر مختلف دهد. به عنوان مثال، می گویند که ما نیز یک نقطه از وسط دقیق آن از سال با ارزش 40،000 $ استفاده کنید. در این مورد، موجودی متوسط است (20،000 $ + $ 30،000 + $ 40،000) / 3 30000 = $ – کمی بالاتر (و بیشتر نماینده میانگین واقعی) از قبل می باشد.

تسلط بر معادله

استفاده از فرمول زمان = 365 روز  گردش مالی برای پیدا کردن زمان میانگین فروش موجودی خود: با یک عملیات اضافی، چگونگی مدت آن را در به طور میانگین فروش کل سهام خود را از موجودی.می توانید دریافت کنید اول، پیدا کردن گردش موجودی سالانه خود را به صورت عادی. سپس، تقسیم کردن 365 روز توسط این نسبت برای گرفتن گردش موجودی پاسخ به شما این خواهد بود که تعداد روزی که طول می کشد به میانگین کل فروش موجودی شما بستگی دارد
• به عنوان مثال، اجازه دهید بگویم که به ما یک نسبت گردش موجودی از 8.5 برای یک سال داده شده است. با تقسیم 365 روز / 8.5، ما 42.9 روز است. به عبارت دیگر، به طور متوسط، فروش ما یک سهام کل موجودی در مورد هر 43 روزاست.
• اگر شما یافتید گردش موجودی خود را برای یک دوره از زمان های دیگر از یک سال، جایگزین کنید تعداد روز در دوره زمانی خود را برای 365 روز در فرمول. به عنوان مثال، اگر شما یک گردش موجودی از 2.5 در ماه سپتامبر سال جاری دارید، می توانید میانگین زمان فروش موجودی خود را با تقسیم 30 روز / 2.5 = 12 روز پیدا کنید.

تسلط بر معادله

استفاده از گردش موجودی خود به عنوان یک اقدام تقریبی بهره وری: معمولا (نه همیشه) تجارتی را می خواهیم که به فروش و موجودی ما سرعت بخشد. به این دلیل، گردش موجودی یک تجارت را می توان مورد استفاده قرارداد برای به دست آوردن سرنخ در مورد چگونگی تجارت به طور موثر عواملی وجود دارد ، به خصوص به رقبای مقایسه شده است. با این حال، بسیار مهم است به یاد داشته باشید که درمتن این نوع از مقایسه مهم است. گردش مالی موجودی کم همیشه بد و گردش موجودی بالا همیشه خوب نیست.
• به عنوان مثال، ماشین های اسپرت لوکس معمولا به سرعت به فروش نمی رود به همین دلیل یک بازار نسبتا کوچک برای آنها وجود دارد. بنابراین، شما ممکن است انتظار واردات نمایندگی ماشین های اسپرت با یک نرخ گردش موجودی نسبتا کم را دارید – آنها حتی ممکن است کل سهام خود را در یک سال به فروش نرسانند. از سوی دیگر، اگر همان نمایندگی ناگهان افزایش عمده ای در گردش موجودی داشته باشد، ممکن است یک چیز بسیار خوب باشد، اما شاید هم یک چیز بد، بستگی به زمینه –دارد به عنوان مثال، ممکن است این کمبود را نشان می دهد ، که می تواند منجر به از دست دادن فروش شود.

تسلط بر معادله

مقایسه گردش موجودی خود به میانگین صنعت: یک راه مفید برای قضاوت کردن عامل بهره وری یک تجارت مقایسه نسبت گردش موجودی خود را به مقدار متوسط برای تجارت در همان صنعت است . برخی از نشریات مالی (هر دو در چاپ و آنلاین) منتشر میانگین رتبه بندی گردش موجودی توسط بخش صنعت، که می تواند به شما یک معیار خشن برای اندازه گیری عملکرد یک شرکت در مقابل بدهد. همچین رتبه بندی را نمی توان در اینجا پیدا کرد. با این حال، دوباره، این مهم است به خاطر داشته باشید که این مقادیر نشان دهنده میانگین صنعت و که، در زمینه های خاص، وآن ممکن است یک چیز خوب در یک گردش موجودی به طور قابل توجهی پایین تر یا بالاتر از مقدار منتشر شده است.
• یکی دیگر از ابزار مفید برای مقایسه گردش موجودی یک تجارت به صنعت میانگین BDC ماشین حساب گردش موجودی است. این ابزار به شما اجازه انتخاب یک صنعت را می دهد ، سپس را پیدا کردن یک نسبت گردش موجودی فرضی با وارد کردن یک تجارت COGS ومیانگین موجودی و مقایسه مقدار متوسط آن را برای صنعت شما برداشت.

اطلاعات مطلب

  • دنیای کار
  • 9,008 بازدید
  • blankblankblankblankblank (No Ratings Yet)
    blankLoading...
  • آخرین ویرایش توسط : - شنبه, 03 فوریه 18, 4:12 ق.ظ
  • ویکی چجور

دیدگاه کاربران

  1. حجت شایا - 2019/05/22 - 10:37 ق.ظ
  2. روس پلاس - 2021/07/26 - 2:45 ب.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب