گام 1 - مراحل درست کردن کیف هندزفری

مراحل درست کردن کیف هندزفری

1- پارچه ی دلخواه خود را مانند شکل برش بزنید.

مراحل درست کردن کیف هندزفری

2- مانند شکل زیپ را در یک طرف و پارچه های برش زده شده را در طرف دیگر قرار دهید.

مراحل درست کردن کیف هندزفری

3- یک تکه پارچه  دو لایه در انتهای زیپ بعنوان اویز بدوزید.

مراحل درست کردن کیف هندزفری

4- با چرخ خیاطی دور تا دور کیف خود را بدوزید فقط دقت کنید که زیپ در وسط قرار گیرد و به شکل بر عکس باشد چرا که در انتها باید طرح دوخته شده را برعکس کنید.

مراحل درست کردن کیف هندزفری

5- اضافه ها را برش بزنید و طرح دوخته شده را برگردانید. این یک نمونه از کیف های هندزفری است شما میتوانید با الگوهای مختلف کیف های مختلف و متنوعی بسازید.

گام 2 - فیلم آموزشی دوخت کیف هندزفری