گام 1 - عیب یابی

عیب یابی

برق به کولر گازی نمی رسد.

  1. فیوز مربوط به کولر گازی عمل کرده است.
  2. پریز و یا دوشاخه کولر گازی خراب است.
  3. یکی از سیم های فاز یا نول قطع شده است.
  4. سیم رابط کولر گازی به علت شدت جریان آسیب دیده است.
عیب یابی

ترموستات تنظیم نیست

بایستی ترموستات کولر گازی را در دمای مناسب تنظیم نمود تا سرمای لازم محیط را بتواند تنظیم کند.

عیب یابی

کلید کولر گازی خراب است.

این احتمال وجود دارد که در کولر گازی های قدیمی کلید به دلایل عمر بالا و یا شدت جریان بالا خراب شده باشد و باید کلید را تعویض نمود.

عیب یابی

موتور نیم سوز شده است.

به محض استشمام بوی نامطبوع از کولر گازی فورا باید کولر را خاموش کرد و با تعمیر کار تماس گرفت چرا که احتمال دار اجزای موتور نیم سوز شده باشند.

عیب یابی

خازن راه انداز معیوب است

خازن راه انداز را بایستی از مدار خارج کرده و تخلیه کنیم سپس آن را تست کنیم و در صورت لزوم تعویض نماییم.

عیب یابی

فیلتر خروجی هوا کثیف شده است

بایستی بصورت دوره ای فیلتر هوا را خارج کنیم و آن را با یک کمپرسور آب و هوا تمیز نماییم.