گام 1 - آموزش مسوولیت‌پذیری به كمك شیوه‌های عملی

 

 اگر پدر و مادر خودشان افرادی مسوول باشند، نیمی از راه طی شده است؛ چون بچه با دیدن رفتار آنها می‌آموزد چطور مسوولانه برخورد كند. اما نیمه دیگر راه را باید به او بیاموزید و نشان دهید چگونه انسان مسوولیت‌پذیری باشد:

 

• به او مسوولیت‌هایی مناسب سنش بدهید.

 

• با كارها و مسوولیت‌های بیش از حد، كودك را خسته و دلزده نكنید.

 

• از او انتظار داشته باشید فردی مسوول باشد و مسوولیت كارهایش را بپذیرد.

 

• هیچ‌وقت او را فردی غیر مسوول و فراموشكار ندانید؛ حتی زمانی كه مسوولیت‌هایش را انجام نمی‌دهد، او را مورد تمسخر و سرزنش قرار ندهید.

 

• به او در برنامه‌ریزی و سازماندهی درس‌ها و تكالیف مدرسه كمك كنید.

 

• بگذارید او مسوولیت كارهای اشتباهش را بپذیرد و شرایطی را كه خودش ایجاد كرده است، تجربه كند.