ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

شانزده − پنج =

بستن
بستن

چگونه کلید های خودکار (موقعیت تابلویی) در قطار عمل می کنند؟

چگونه کلید های خودکار (موقعیت تابلویی) در قطار عمل می کنند؟

معرفی کلید های خودکار (موقعیت تابلویی)

  • تابلوی کلیدهای خودکار 
  • کلیدخودکار کنترل۴۰ آمپری 
  • کلیدهای خودکار روشنایی۳۰ آمپری
  • کلیدخودکار موضعی۳۰ آمپری 
  • کلیدخودکار کنترل موضعی ۳۰ آمپری 
  • کلیدهای خودکار پمپ یدکی روغنتوربوشارژ ۳۰ آمپری 

در این مجموعه مقالات برای شما تمام قسمتهای قطار را و نحوه عملکرد آنها را معرفی خواهیم نمود. برای مشاهده تمام مقالات مرتبط با قطار و لوکوموتیو کلیک نمایید.

 

سخنی با مخاطب

اگر مخاطب جدید ویکی چجور هستید ضمن خوش آمد گویی خدمتتان میرسانیم که این وب سایت یک دانشنامه مهارت محور است.

به صورت رایگان در اختیار تمام هم میهنان عزیزمان قرار گرفته است.

لطفا در قسمت کامنت پایین صفحه هر گونه انتقاد یا پیشنهاد خود را جهت بهتر شدن کیفیت این مطلب ارائه نمایید.

تمام هدف وب سایت و مدیران آن ارائه آموزشی مفید است.

لذا چنانچه از دید شما زاویه ای از این رسالت وجود دارد لطفا از ما دریغ نفرمایید.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید
ویکی چجور
پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

 

 

مطالب مرتبط


گام 1 - تابلوی کلید های خودکار

تابلوی کلید های خودکار

این تابلو در قسمت فوقانی تابلوی فیوزها پشت درب کابین برق قراردارد و شامل کلید های خودکار زیرین است : 

1 - کلید خودکار کنترل 40 آمپری : 

این کلید قبل از روشن کردن موتور دیزل بایستی بحال بسته (ON ) گذاشته شود چون این کلید در سر راه جریان برق به پمپ گازوئیل و مدار کنترل جهت روشن کردن موتور دیزل قرار گرفته و پس از روشن شدن موتور دیزل جریان برق ضعیف از طریق این کلید از مولد برق کمکی به مدار کنترل میرود . 

2 - کلید روشنائی 30 آمپری :

این کلید بایستی بسته بوده تا بتواند جریان برق به کلید هایی که بتواند جریان برق به لامپ های ایوان ها - موتور خانه و نمره های لکوموتیو بفرستد . 

3 -  کلید خودکار کنترل موضعی 30 آمپری :

این کلید قبل از روشن شدن موتور دیزل بایستی به حالت بسته ( ON ) گذاشته شود جریان این کلید در موقع کار لکوموتیو جریان برق را از مولد برق کمکی جهت فرمان دادن به کنتاکت ها جریان قوی و دستگاه های کنترل می فرستد . 

4 - کلید خودکار پمپ یدکی روغن توربو شارژ 30 آمپری : 

این کلید به منظور روشن کردن موتور همچنین جهت به کار انداختن پمپ یدکی روغن توربوشارژ بایستی بحالت (ON ) گذاشته شود . این کلید قبل از روشن کردن موتور دیزل و همچنین بعد از خاموش کردن موتور دیزل بایستی بحالت بسته  ( ON ) باشد . و حفاظتی برروی این کلید قرار داده شده که این کلید بحالت باز ( OFF ) قرار داده نشود . 

5 - کلید خودکار کنترل و پمپ گازوئیل :

این کلید در موقع روشن کردن موتور دیزل بایستی به حالت ( ON ) گذاشته شود .

 

تابلوی کلید های خودکار

تابلوی کنترل موتور : 

تابلوی کنترل موتور بر روی دیوار عقب اطاق راننده پشت کابین برق قسمت فوقانی سمت چپ قرار گرفته و شامل تعدادی کلید و لامپ خبر و همچنین آمپر متر شارژ باطری است . وظایف هریک از این کلید ها و لامپ های خبر به شرح زیر است و لازم به ذکر است که یک زنگ خبر نیز با روشن شدن لامپ خبر در کلیه لکوموتیو های دوبله بصدا در خواهد آمد ولی لامپ خبر فقط در لکوموتیو ی که معیوب است روشن خواهد شد . 

1 - آمپر شارژ باطری : 

با بستن کلید تیغه ای اصلی باطری آمپر متر شارژ باطری به مدار جریان برق ضعیف متصل خواهد شد ضمنا عبور جریان برق از باطری و یا به باطری را نشان خواهد داد . 

اگر باطری خوب و پر شارژ شده باشد عقربه به آمپر متر بر روی عدد صفر قرار گرفته و دیگران میزان جریان برق تولیدی مولد برق کمکی را نشان نخواهد داد . عقربه آمپر متر در مواقع کار معمولی بایستی بر روی عدد صفر و یا خلی کم به طرف قسمت سبز آمپر متر متمایل باشد و هیچ وقت عقربه به طرف قرمز آمپرمتر نبایستی حرکت تنماید . حتی در حالت خنثی موتور دیزل . چون عقربه به درطرف قرمز آمپر متر معرف این است که باطری دشارژ میشود و اگر بهره برداری از لکوموتیو با این وضع ادامه پیداکند مشکلاتی کار و کشش لکوموتیو دیزل پیش خواهد آمد .

2 - لامپ خبر اتصال به زمین جریان برق قوی :

اگر عمل اتصال به زمین در جریان برق قوی اتفاق بیفتد این لامپ روشن خواهد شد . هم چنین اگر یکی از دیود های مولد برق اصلی از کار بیفتد . ، موقعیکه این لامپ روشن میشود زنگ خبر نیز به صدا در خواهد آمد مامورین لکوموتیو دیزل نیز موظف هستند با فشار دادن تکمه تنظیم اتصال زمین که بر روی تابلوی راننده قرار دارد . ( البته پس از ده 10 ثانیه انتظار ) لامپ خبر را خاموش نمایند . و اگر پس از 3 مرتبه خاموش کردن لامپ خبر اتصال زمین مجددا لامپ مذکور روشن شود از نیروی کشش لکوموتیو مذکور نباید استفاده کرد.

دقت ؟؟؟ مأمورین حرکت لکوموتیو موظف هستند دفعات روشن شدن لامپ خبر اتصال به زمین را در مقصد گزارش نمایند . حتی لکوموتیو رانان نیز اگر دیدن باید به مسئولین تعمیرات گزارش داده و تعداد روشن شدن را نیز ذکر نمایند . 

3 - لامپ خبر محدود کردن تحریک قطب های مولد برق اصلی :

قدرت تولیدی در مولد برق اصلی توسط دستگاه الکترونیکی خودکار در کلیه مواقع بهره برداری از لکوموتیو کنترل میگردد اگر کوچک ترین عدم کنترل توسط دستگاه الکترونیکی فوق الذکر رخ بدهد هیچ گونه اطمینانی درز قبال برق تولیدی مولد برق اصلی نخواهدبود لذا در این موقع دستگاه خودکار دیگری جهت محدود کردن نیروی تولیدی مولد برق اصلی وارد عمل شده ولتاژ و آمپراژ مولد برق اصلی را بمیزان قابل قبول تنظیم خواهد کرد . موارد مذکور در فوق موقتی بوده و هیچگونه اقدامی نبایستی توسط لکوموتیوران بعمل آید ولی اگر موارد اشاره شده در فوق دائمی باشد لامپ خبر سبز رنگ محدود کردن تحریک قطب های مولد برق اصلی روشن خواهد شد . 

4 - لامپ خبر پمپ روغن یدکی توربوشارژ :

این لامپ پس از بستن کلید تیغه ای اصلی باطری و کلید خودکار پمپ روغن توربوشارژ . روشن بودن این لامپ خبر اطمینان خواهد داد که پمپ روغن توربوشارژ و  روشن بودن این لامپ خبر اطمینان خواهد داد که پمپ روغن یدکی روغن توربوشارژ در حال کار بوده و روغن را بمنظور خنک کردن توربوشارژ میفرستد . 

این لامپ 35دقیقه قبل از روشن کردن موتور و 35دقیقه پس از از روشن شدن موتور بایستی روشن باشد و همچنین این لامپ تا 35 دقیقه پس از خاموش کردن موتور بایستی روشن بماند تا باکار کردن پمپ روغن توربوشارژ یاتاقانهای توربوشارژ کاملا خنک شود .

5 - لامپ خبر قطع نیروی کشش : 

این لامپ که به رنگ ( آبی ) می باشد موقعیکه موتور دیزل خاموش گردد و یا به هر عللی خرابی در دستگاه مولد برق همراه ( D 14 ) به وجود آید روشن میگردد البته زنگ خبر نیز بصدا در خواهد آمد ( در صورتی که خودکار N V R باز بوده و کلید دو جانبه در حالت حرکت بوده و کلید ER در حالت ON باشد ) 

6 -  لامپ خبر کم بودن روغن و آب و کنترل فشار کارتر موتور :

این لامپ که به رنگ ( کهربایی ) در روی تابلوی کنترل موتور قرار گرفته موقعیکه فشار روغن روغنکاری موتور کم باشد روشن خواهد شد اگر فشار روغن کم باشد بلافاصله دگمه ای که دستگاه گاورنر ( دگمه افت فشار روغن ) قرار گرفته عمل مینماید . 

 

اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

  1. رامین جوادی - 2019/08/08 - 12:00 ق.ظ
  2. حکیمه فولادپنجه - 2019/08/08 - 1:16 ب.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب