گام 1 - کتاب داستان کوچک

طرز ساخت کتاب داستان کوچک

کاغذ را از 8 قسمت تا کنید.

کاغذ تا شده را مجددا باز نمایید.

مجددا به شکلی که در فیلم نمایش داده میشود کاغذ را تا نمایید.

کاغذ را با کمک قیچی از قسمتی که در فیلم نشان داده میشود، ببرید.

کاغذ را در سمتی که نشان داده می شود تا نمایید.

مانند فیلم کاغذ را به شکل کتاب داستان کودکان تا نمایید.

اگر می خواهید کتاب قصه کودکان حالت خود را حفظ کند با میخکوب آن را میخکوب نمایید.

گام 2 - کتاب قصه کودکان سایز متوسط

طرز ساخت کتاب قصه کودکان سایز متوسط

کاغذ های خود را برای صفحات کتاب با رنگ دلخواه تهیه نمایید.

انتخاب کاغذ

بسته به نوع کتاب شما می توانید انواع مختلف کاغذ را انتخاب نمایید.

  • اگر می خواهید بر روی صفحه کتاب نقاشی بکشید و داستان مناسب بنویسید بهتر است از کاغذ سفید A4 استفاده نمایید.
  • اگر می خواهید برچسب کارتونی بچسبانید  از کاغذ رنگی طراحی استفاده نمایید
  • اگر می خواهید کتاب داستان برجسته کودکان بسازید از مقوا رنگی استفاده نمایید.

کاغذها را از نصف تا نمایید.

کاغذهای تا شده را داخل هم قرار دهید.

چند لایه میخکوب زده شده را با چسب کاغذی رنگی  یا با لنت برق به هم بچسبانید.

با کاغذی ضخیم تر یا با مقوا کتاب خود را جلد بگیرید.

جلد به هر روش دلخواه که در بالا نشان داده شد امکان پذیر است و کاملا به سلیقه شما مرتبط است.

گام 3 - نقاشی و داستان نویسی داخل کتاب

در این قسمت نمونه هایی از کتاب داستان های مختلف نمایش داده می شود.