گام 1 - مراحل رشد کاسنی تلخ

مراحل رشد کاسنی تلخ
  • دانه ها یا جوانه کاسنی تلخ را فراهم کنید.
مراحل رشد کاسنی تلخ

دانه ها یا جوانه ها را در جایی رو به افتاب (جایی که افتاب بتابد)پراکنده کنید. خاک زمین باید حاصلخیز ، مرطوب و نم دار و خوب زهکشی شده باشد.

مراحل رشد کاسنی تلخ
  • به طور منظم ابیاری کنید.
مراحل رشد کاسنی تلخ
  • هر دو هفته یکبار کود مایع (ابکی) استفاده کنید (بدهید).
مراحل رشد کاسنی تلخ
  • زمانیکه جوانه های نازک و نحیف پابرجا و مقرر شدند نازک ترینشان را باید حدود 20 سانتی متر(7.9) در 30 سانتی متر یعنی (11.8)   با قیچی جدا کنیم.
مراحل رشد کاسنی تلخ
  • برداشت محصول : برگ ها ی آماده برای برداشت حدود 60 تا 70 روز قبل کاشته میشوند.
مراحل رشد کاسنی تلخ
  • سرو کردن سالاد : گیاه کاسنی دارای کمی طعم تلخی میباشد که بسیار لذت بخش است. مطابق تصویر فوق گل های آبی را میتوان به سالاد اضافه کرد این ها در اواخر بهار و تابستان رشد و ظاهر میشوند.