گام 1 - مواد لازم

مواد لازم

موز رسیده

6 عدد

شکر

یک چهارم فنجان

شیر

یک دوم فنجان

تخم مرغ

2 عدد

زنجبیل

به مقدار کم

گام 2 - طـــرز تهـــیه کاســـترد مــــوز

ابتدا موز هارا پوست میکنیم