گام 1 - چگونه کارشناس کنترل کیفیت شوم؟

چگونه کارشناس کنترل کیفیت شوم؟

اگر شما دانش فنی یک صنعت را داشته و به جزئیات توجه زیادی داشته باشید، شغل کارشناس کنترل کیفیت برای شما  ایده آل است. برای موفق شدن به عنوان یک متخصص کنترل کیفیت شما همچنین باید سازمان یافته و نظام مند فکر و عمل کنید. همچنین نیاز به داشتن مهارت های مدیریت پروژه و اولویت بندی وظایف دارید.
 
برای تبدیل شدن به یک متخصص کنترل کیفیت باید تجربه و یا مدارک مرتبط با صنعت مورد نظر را داشته باشید. در دانشگاه ها برخی از دروس مرتبط مانند مدیریت کیفیت، کنترل و اطمینان تدریس می شود که در کار بسیار مفید است.

شخصیت شناسی کارشناس کنترل کیفیت بر اساس تست MBTI
  ESTJ این تیپ شخصیتی در جمع آوری، سازماندهی و تحلیل اطلاعات توانمندند. آنها همچنین علاقه مند به سبک کاری سازمان یافته هستند.
ISTJ   این تیپ شخصیتی دوستدار شرایط کاری با ثبات است. او در نگهداری حساب هزینه ها و درآمدها تبحر زیادی داشته و اجازه نمی دهد اشتباهی صورت گیرد.

گام 2 - وظایف کارشناس کنترل کیفیت (مشترک در همه صنایع)

وظایف کارشناس کنترل کیفیت (مشترک در همه صنایع)

گرفتن بازخورد و شکایات مشتریان و تجزیه و تحلیل و بررسی آنها و انتقال برخی از مباحث به مدیران در صورت لزوم
    بررسی و رتبه بندی تامین کنندگان بر اساس میزان کیفیت مواد اولیه یا قطعات ارسالی به خط تولید کارخانه
    بازنگری و به روز رسانی سیاست های کنترل کیفیت و مشارکت با مدیریت ارشد شرکت در این زمینه
    آموزش و نظارت بر کارکنان جدید به منظور شناخت کامل نظام نامه کیفیت توسط آنها و جلوگیری از بروز اشتباهات احتمالی توسط آنها که به کیفیت محصولات تولیدی لطمه وارد می کند
    تهیه گزارش برای مدیران کیفیت یا مدیران ارشد شرکت (سازمان)

گام 3 - دانش ، مهارت و توانمندیهای مورد نیاز

دانش ، مهارت و توانمندیهای مورد نیاز

    مهارت های نوشتاری و گفتاری در سطح عالی
    دانش فنی صنعت حوزه کاری خود – زیرا کنترل کیفیت در هر صنعتی دارای معنا و ابعاد خاص خود می باشد و کارشناس کنترل کیفیت برای انجام کنترل های کیفی لازم نیاز است با دانش مربوط به صنعت مورد نظر آشنایی کامل داشته باشد.
    دانش استانداردهای کنترل کیفیت و قوانین مربوطه
    مهارت های خوب سازمانی و داشتن رویکرد روش مند در کار به منظور استفاده مناسب از بهترین روش های موجود و مرسوم ملی و بین المللی برای کنترل کیفی محصولات یا خدمات تولیدی
    توانایی اولویت بندی کارها و انجام به موقع پروژه ها مطابق با زمان تعیین شده
    توانایی توجه زیاد به جزئیات – این ویژگی از مهمتری مهارت های مورد نیاز متخصص کنترل کیفیت در هر شرکت است و باعث می شود که کنترل های کیفی به نحو احسن صورت پذیرد.
    مهارت های کار تیمی در حد خوب – به منظور همکاری با سایر اعضای تیم کنترل کیفیت در شرکت ها، کارخانجات و پروژه های بزرگ

گام 4 - بازارکار و وضعیت استخدام کارشناس کنترل کیفیت

بازارکار و  وضعیت استخدام کارشناس کنترل کیفیت

کنترل و تضمین کیفیت، اهمیت بسیار زیادی در محیط رقابتی شرکت ها در بازار جهانی داشته و خواهد داشت. با توجه به این موضوع، استخدام کارشناس کنترل کیفیت در صنایع مختلف در بخش خصوصی و دولتی انجام می شود. شما پس از استخدام در این جایگاه، با کسب تجربه و آموزش بیشتر می توانید تا مشاغل نظارتی، مدیریتی و تحقیقاتی پیشرفت کنید.

گام 5 - ساعات کار و محل کار کارشناس کنترل کیفیت

ساعات کار و محل کار کارشناس کنترل کیفیت

ساعت کاری این متخصصان به صورت تمام وقت است. همچنین در بخش تولید گاهی شیفت های کاری که در شب ها و تعطیلات هستند، وجود دارد. بسته به نوع صنعت محیط کار کارشناس کنترل کیفیت می تواند اداره و شرکت یا آزمایشگاه و یا کارخانجات باشد.
در مثال های زیر نوع کار کارشناس کنترل کیفیت در صنایع مختلف توضیح داده می شود.
صنعت تولید غذا و نوشیدنی:
    یافتن و رفع عیوب موجود در مراحل مختلف فرآیند تولید ( که تحت عنوان تجزیه و تحلیل خطر و نقطه بحرانی شناخته می شود)
    آزمایش فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی نمونه ها
    اطمینان یافتن از درست بودن برچسب ها  
    بررسی  انطباق روش های تولید با قوانین مربوطه
مهندسی تولید:
    نظارت بر هر بخش از فرآیند تولید
    استفاده از تجزیه و تحلیل آماری برای اطمینان یافتن از رعایت شدن میزان قدرت تحمل مجاز قطعات ماشین
    بازرسی مواد و محصولات برای یافتن عیوب موجود با استفاده از روش هایی مانند تست های غیر مخرب (NDT)