گام 1 - سیستم عضلانی

سیستم عضلانی

عضلات و ورزش:

اجرای موفق آمیز حرکات ورزشی تا اندازه زیادی به هماهنگی بین عضلات بستگی دارد.بسته به نوع فعالیت ورزشی از عضلات مختلفی استفاده میکنیم.برای مثال در تیر اندازی از تعداد محدودی از عضلات فوقانی بدنمان که برای مدت کوتاهی با هم کار میکنند استفاده می نمائیم.
در عوض،در کشتی ما از عضلات بیشتر و به مدت طولانی تری استفاده می کنیم.گاهی اوقات در مراحل مختلف یک فعالیت از عضلات متفاوت استفاده می نمائیم.برای مثال،در مرحله اول برتاپ نیزه از عضلات پا و در مرحله ی بعدی برای رها کردن آن از عضلات فوقانی بدنمان استفاده میکنیم.
در رشته های ورزشی مختلف،گروه های متفاوتی از عضلات را می پرورانیم.

گام 2 - سیستم گردش خون

سیستم گردش خون

گردش خون و ورزش:

بدن میتواند جریان خون را به حوضه های مختلف تغییر دهد.در حالت استراحت عضلات اسکلتی ما به اکسیژن اندکی نیاز دارد به طوری که تنها 15% برون داد قلب ما به آنها می رسد.در خلال ورزش خون بیشتری در عضلات درگیر در کار جاری می شود و جریان خون در برخی از بخش ها ،مثل سیستم گوارش کاهش میابد .در حالت های تمرین خیلی شدید ممکن است 80% از برونداد قلبی به عضلات در حال کار ارسال شود.

گام 3 - سیستم اعصاب

سیستم اعصاب

سیستم اعصاب و ورزش:

سیستم اعصاب حرکات را طراحی و کنترل کرده و آنها را موزون می سازد .بنابراین نحوه ایجاد حرکات ورزشی ، در کل به کار سیستم اعصابمان بستگی دارد.مهارتهای ورزشی اکتسابی  رابطه تنگاتنگی با سیستم اعصاب دارند.هر گونه اختلالی در سیستم اعصاب احتمالا موجب اختلال در توانایی اجرای حرکات ورزشی خواهد شد.در برخورد های ورزشی همیشه احتمال آسیب دیدگی جدی مفز و نخاع شوکی وجد دارد .

گام 4 - سیستم اسکلتی

سیستم اسکلتی

سیستم اسکلتی و ورزش:

ورزش به رشد اسکلت افراد جوان کمک میکند و با افزایش در پهنا و فشردگی استخوانها آن هارا مستحکم تر می نماید.اما تاثیری بر درازای استخوانها ندارد.البته بلند کردن وزنه های سنگین در خلال دوران رشد می تواند به صفحات رشدی صدمه وارد کند.و منجر به ایجاد ناهنجاری در رشد استخوان ها شود.

گام 5 - سیستم تنفسی

سیستم تنفسی

سیستم تنفسی و ورزش:

در زمانی که بدن در حالت استراحت است حرکات پرده دیافرگام به تنهایی برای نفس کشیدن کافی می باشد .عمل تنفس به صورت خودکار انجام میگیرد.اما به محض اینکه فعالیت جسمانی را شروع میکنیم از عضلات میان دنده ای برای افزایش عمق تنفس کمک میگیریم.