گام 1 - نقاشی پیرمرد کارتون آپ

نقاشی پیرمرد کارتون آپ

رسم سر

مستطیلی عمودی را همانند تصویر رسم کنید. قسمت پایین مستطیل عریض تر می باشد. گوشه های مستطیل را هلالی کنید. مستطیل را به چهار قسمت تقسیم کنید. گوش ها را رسم کنید.

نقاشی پیرمرد کارتون آپ

نقاشی اعضای صورت

اگر کارتون آپ را دیده اید، پیرمرد انیمیشن ما دارای عینک مستطیلی، و ابروهای پرپشتی هست. چشم های ریزی دارد. خط عمیق پیشانی دارد. بینی دایره ای بزرگی دارد.

نقاشی پیرمرد کارتون آپ

نقاشی بدن

برای نقاشی بدن، دو تا مستطیل مجزا برای بالا تنه و پایین تنه رسم کنید. خطوط را مطابق شکل بکشید.

نقاشی پیرمرد کارتون آپ

نقاشی دست ها و پاها

دست ها و پاها را مطابق شکل رسم کنید. دست چپ را به حالت مشت رسم کنید.

نقاشی پیرمرد کارتون آپ

نقاشی جزئیات لباس ها

همانند شکل جزئیاتی را به لباس پیرمرد اضافه کنید. کراوات و کمربند و کت را نقاشی کنید.

نقاشی پیرمرد کارتون آپ

نقاشی بادکنک ها

با اشکال ساده و بیضی شکل بادکنک های را رسم کنید. نخ این بادکنک ها باید در دست چپ مشت شده قرار گیرد.

نقاشی پیرمرد کارتون آپ

دورگیری طرح اصلی

با مداد یا خوکار طرح اصلی نقاشی را دور گیری کرده و جزئیات را اضافه کنید. خطوط اضافی را پاک نمایید.

نقاشی پیرمرد کارتون آپ

رنگ آمیزی نقاشی

پیرمرد نقاشی ما لباس هایی به رنگ قهوه ای پوشیده است. از طیف رنگ های قهوه ای برای رنگ آمیزی کت و شلوار او استفاده کنید. پیراهن او باید سفید باشد. بادکنک ها را نیز رنگ آمیزی کنید.