گام 1 - نحوه بالانس چرخ خودرو

نحوه بالانس چرخ خودرو

ابتدا رینک و لاستیک را روی شفت یا همان محور دستگاه بالانس قرار دهید و بعد سایز کونیک را انتخاب کنید و داخل حلقه رینک بگذارید و بعد اهرم نگه دارنده رینک را ببندید تا رینک به اهرم قفل شود.

نحوه بالانس چرخ خودرو

در قسمت مانیتور ۳ پارامتر داریم که f , c , otp میباشد. پارامتر f فاصله چرخ از مححور خروجی میباشد. 

پارامتر c نشان دهنده قطر دهنه ی رینک میباشد.

پارامتر otp نشان دهنده سایز رینک میباشد که هر ۳ باید تنظیم شود. در صورتی که ۲ نشان دهنده نمایشگر ارقام متفاوتذباشد باید تنظیم شوند.

نحوه بالانس چرخ خودرو

پس از تنظیم هر ۳ پارامتر کلید استارت را بزنید تا رینک به چرخش بیفتد. اگر در قسمتی ایساد و نشان دهنده مانیتور ارقام غیرصفر را نشان داد چرخ نیاز به تنظیم و بالانس دارد.

نحوه بالانس چرخ خودرو

اگر چرخ بالانس نبود باید از طریق قطعه ای پین که از داخل یا بیرون به رینک متصل میشود تا جلوی لرزش را بگیرد. این پین همان سنگبنی یا سبکی را تشخیص داده و اندازه را یکسان میکند.

نحوه بالانس چرخ خودرو

بعد همین روند را ادامه دهید تا وقتی که کاملا لرزش رینک و تایر گرفته شود و دستگاه بالانس هر ۳ پارامتر را صفر نشان دهد در این صورت کاملا عمل بالانس صورت گرفته شده است.