گام 1 - فیلم چاپ افست روی فلز

طرز کار دستگاه چاپ افست روی فلز:

این دستگاه ۴ مرحله دارد: که در هر مرحله هر رنگ روی فلز زده میشود که رنگهای آن عبارتند از مشکی بعد زرد بعد قرمز و در آخر رنگ آبی میباشد. قبل از چاپ زمینه ورق باید سفید باشد. رنگ ها نوبت به نوبت زده میشوند چون دستگاه تک رنگ میباشد.

سیستم دستگاه هم آب الکل میباشد.

در مرحله اول زینک ها روی دستگاه بسته میشوند بعد به نوردها همان غلطک رنگ مرکب ریخته میشود و بعد زینک شستشو داده میشود. بعد غلطک ها روی زینک مینشیند و رنگ ها را گرفته و به بلانکت همان لاستیک میدهد و ورق از پایین بلانکت خارج میشود و رنگ را روی ورق چاپ میکند و ضمنا رنگهای اضافی توی زینک توسط نوردهای آب که همان سیستم آب الکل میباشد، پاک میشود و بعد ورق ها بعد از تنظیم برای خشک شدن داخل کوره هدایت میشود و این مرحله ۴ مرتبه به خاطر رنگها تکرار میشوند.