ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

19 + 11 =

بستن
بستن

چگونه پینگ پونگ بازی کنیم؟

چگونه پینگ پونگ بازی کنیم؟

در میان ورزش های راکتی پینگ پونگ با توجه به ویژگی های خاصش میزان زیادی را در جهان به خود اختصاص داده است .نیاز به فضای کوچیک وامکانات محدود در این رشته دلیلی بر گسترش روز افزون آن می باشد.


گام 1 - لوازم ورزشی پینگ پونگ

لوازم ورزشی پینگ پونگ

راکت :

برای انتخاب راکت،باید به دونکته توجه داشت،نخست باید چوب راکت(راکت بدون پوشش)و سپس پوششی را که جهت ضربه های خود شایسته می بینید ،انتخاب کنید.انتخاب راکت مناسب و پوشش آن به شیوه بازی شما بستگی دارد.

راکت با سرعت متوسط شما را قادر میسازد توپ را کنترل کنید و ضربه هایتان را به مراتب بیشتر تکامل دهید،همان طور که پیشرفت می کنید ممکن است به راکت های سرعتی بالاتری نیاز پیدا کنید تا بتوانید ضربه های موثری را بزنید

لوازم ورزشی پینگ پونگ

کفش ها و لباس ها :

شما باید از کفش های ورزشی تخت لاستیکی با جوراب های ورزشی استفاده کنید.از کفش های میدانی استفاده نکنید.زیرا آنها برای حرکات ناگهانی به طرفین که در پینگ پونگ لازم است،طراحی نشده اند و نیز موجب کشیدگی مچ پا می شوند.

گام 2 - راکت گیری و کنترل راکت

راکت گیری و کنترل راکت

گرفتن راکت به طریقه دست دادن (Shakehand):

1-همان طوری که با یک شخص دست می دهید ،با تیغه راکت دست دهید،طوری که تیغه عمود بر کف دست باشد.

2-انگشت نشانه خود را در طول پایین انتهای سطح تیغه راکت ،با شست در سطح دیگر راکت امتداد دهید.شست باید به طور جزئی خم شود وبه حالت استراحت کردن باشد.(قسمت بی استخوان یا گوشتی شست ،راکت را لمس نمی کند).راکت باید در شکاف یا کجی شست و انگشت نشانه قرار گیرد.

انگشت نشانه باید نزدیک به انتهای راکت قرار گیرد و تا راس آن ادامه یابد (انگشت خم نمی شود).انگشت شست بیش از حد نباید برجستگی در روی سطح راکت داشته باشد(اگر چه بعضی بازیکنان برای ضربه بک هند استفاده میکنند و آن را برای فورهند عوض می کنند). با این نوع راکت گیری شما دو نوع تکیه گاه دارید،شست و انگشت نشانه و سه انگشت بعدی در اطراف دسته راکت قرار می گیرند ،با این تکیه گاه ها ،راکت ثابت باقی می ماند . شست در طرف فورهند راکت قرار گرفته است و انگشتان نشانه در طرف بک هند.درهنگام ضربه بک هند،شست به راکت پشتوانه محکمی می دهد،برای ضربه فورهند انگشت نشانه این کار را انجام می دهد.

مرحله آمادگی:

1-تیغه راکت در شکاف بین انگشت شست و نشانه قرار می گیرد.

2-ناخن شست عمود بر سطح راکت است.

3-انگشت نشانه نزدیک به انتهای راکت قرار می گیرد.

4-راحت و آزاد راکت را دردست بگیرید.

راکت گیری و کنترل راکت

گرفتن راکت به طریق قلمی (Penholder):

راکت را معکوس نگه دارید، در حالی که دسته راکت به سمت بالاست.آن را با انگشت شست و نشانه به مانند گرفتن یک قلم بگیرید. سه انگشت دیگر را با هم در طرف دیگر راکت حلقه کنید (راکت گیری چینی ها)یا آنها را در پشت آن امتداد دهید (راکت گیری کورین)قابل ذکر است در هر دو مورد راکت بین سه انگشتان در پشت و انگشت شست و نشانه در جلو حفظ می شود. در همه ضربه ها، سه انگشتی که در پشت راکت قرار می گیرند. به عنوان ثابت کننده عمل می کنند. پشت راکت یک ثابت کننده در همه ضربه های با پشت راکت است.

نکته قابل توجه این است که دراین نوع راکت گیری، سطح ضربه فورهند و بک هند یکی است، زیرا فقط یک طرف راکت برای همه ضربه ها به کار می رود.

مرحله آمادگی:

1-راکت، به طور آزاد(راحت)در دست باشد.

2-انگشت شست ونشانه به طور عمودی در جلو راکت قرار دارند.

راکت گیری و کنترل راکت

راکت گیری کره ای ها :

شیوه راکت گرفتن کره ای ها به این شکل است که سه انگشت دیگر در پشت راکت صاف است، ولی شیوه راکت گرفتن چینی ها به این شکل است که سه انگشت در پشت راکت حلقه(جمع)می شوند.

تمرینات کنترل راکت :

1-جهش توپ به بالا و پایین

2-جهش توپ توسط مچ به بالا و پایین

3-جهش توپ به طور متناوب

4-ضربه زدن به دیوار(جهش توپ از دیوار)

5-پرت کردن توپ

گام 3 - پیچ و زوایای راکت

پیچ رویی :

اگر به نصف بالایی توپ ضربه بزنید، توپ به سمت جلو می چرخد. در این زمان پیچ رویی را به وجود آورده اید. این پیچ توسط ضربه به پشت و رو به بالای توپ انجام می شود.

پیچ زیری :

 اگر به نصف پایینی توپ ضربه بزنید،توپ به سمت جلو میچرخد.در این زمان پیچ زیری خلق میشود.(که به عنوان کات شناخته میشود).این عمل توسط ضربه ای که به پشت و زیر توپ زده شده،انجام میشود(معمولا به سمت پایین توپ)،با ضربه ای که حرکت راکت به سمت پایین حرکت میکند.

پیچ پهلویی :

اگر از پهلو به توپ ضربه بزنید،حرکتی به سمت جلو خواهد داشت که موجب می شود ، پیچ پهلویی به وجود آید.این پیچ با حرکت راکت به طرفین و ضربه زدن به پشت توپ(از راست به چپ یا بالعکس )انجام میشود و پیچ توپ شبیه گردش صفحه گرامافون است.

توپ بدون پیچ :

توپ بدون پیچ منحرف کننده خوبی است ،مخصوصا در سرویس ها.

گام 4 - ضربات فورهند و بک هند

ضربات فورهند و بک هند

اجرای ضربات با روی راکت (Forhand):

همان طور که میز جلو شما قرار دارد، در حالت شروع،پای راست شما کمی عقب است. بدن خود را به طرف راست کمر خود با دست راکت دار به سمت بیرون بچرخانید. آرنج خود را نزدیک کمر نگه دارید. وزن خود را به پای راست انتقال دهید. در طول حرکت رو به عقب راکت، صفحه راکت را عمود برسطح زمین نگه دارید. سر راکت و بازو باید کمی به سمت پایین باشد. آرنج شما باید زاویه 120 درجه داشته باشد.

حرکت رو به جلو را توسط انتقال وزن خود به پای چپ شروع کنید. در همین زمان، کمر و بازو را به جلو بچرخانید. حرکت رو به جلو باید حرکاتی مداوم و پیوسته باشد.

تماس توپ با راکت را در بالاترین نقطه جهش(اوج)، در جلو و کمی در سمت راست بدن خود انجام دهید. راکت باید با پشت و بالای توپ تماس پیدا کرده و به سمت روی آن حرکت کند.

برای ضربه فورهند آرام و مطمئن در مقابل پیچ زیری،صفحه راکت باید باز و با زیر توپ برخورد کند. در مقابل پیچ زیری، ضربه، کمی به سمت بالاست. مطمئن باشید که در کل حرکت (ضربه) راکت باید به همراه توپ حرکت کند(یا در لحظه تماس با توپ متوقف نشود). حرکت به سمت جلو و بالا راکت را برای فرو رفتن توپ در اسفنج به کار ببرید. همچنین کار را با حرکت راکت تقریبا به طرف پیشانی یا کمی به طرف چپ ادامه دهید مانند سلام نظامی

بازیکنان با قد بلند کمی پایین تر و بازیکنان قد کوتاه کمی بلندترحرکت را انجام دهند. وزن شما باید روی پای چپ انتقال پیدا کندوهمزمان چرخش شانه ها و بالا تنه به چپ انجام می گیرد. سپس به حالت آماده برگردید.

ضربات فورهند و بک هند

اجرای ضربات با پشت راکت (Backhand):

ساعد خود را به طرف کمر بچرخانید. راکت و بازو باید به پهلو حرکت کند و زاویه آرنج در حدود 90 درجه باشد.

در طول حرکت رو به عقب، صفحه راکت در برابر پیچ رویی باید عمود و در مقابل پیچ زیری کمی باز باشد. در هنگام ضربه، آرنج باید ثابت نگه داشته شود.

حرکت رو به جلو را با چرخش بازو به جلو شروع می کنید. آرنج خود را به جلو حرکت دهید. فقط کافی است که راکت را روی یک خط مستقیم حرکت دهید.

در لحظه تماس راکت با توپ، مچ دست خود را به طرف بالا و روی توپ با صفحه راکت بسته حرکت دهید. در این حالت راکت روی توپ حرکت کرده وپیچ رویی به وجود می آید.

برای یک ضربه محکم،راکت عمودی ومحکم به توپ و با پیچ کم ضربه می زند. در این حالت توپ مستقیما به داخل اسفنج و چوب فرو می رود.

برای ضربه محکم بک هند یا مقابل پیچ رویی، صفحه راکت باید بسته و برای ضربه آرام بک هند یا مقابل پیچ زیری،صفحه راکت باید باز باشد. مقابل پیچ زیری، ضربه، کمی به سمت بالاست.

بازوی خود را به سمت جلو وکمی بالا حرکت دهید و با باز کردن آرنج به سمت جلو راکت را بر روی خط صاف در انتهای مسیر حرکت دهید.

در انتهای ضربه، راکت باید کمی به سمت راست مسیر توپ ضربه بزند. در انتها بازو باید کشیده شده باشد.

اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب