گام 1 - آموزش نقاشی پینوکیو

آموزش نقاشی پینوکیو

آموزش کشیدن نقاشی پینوکیو 

برای سر یک دایره همراه با خطوط راهنمای افقی و عمودی اعضای صورت رسم کنید.همانند شکل دایره را شکل و فرم دهید تا کمی شبیه بیضی شود.

 

آموزش نقاشی پینوکیو

با استفاده از اشکال هندسی خطوط اصلی تشکیل دهنده ی بدن را رسم کنید. دو مستطیل جدا از هم برای قسمت های بالایی و میانی رسم کنید. از وسط مستطیل ها با یک خط از گردی سر تا مستطیل پایین به هم وصل کنید. دو خط راست برای دست ها و پاها و مستطیل های کوچکی برای شکل اولیه دست ها رسم کنید. از نقطه هایی برای نشان دادن محل مفصل ها استفاده کنید.

آموزش نقاشی پینوکیو

روی خطوط راهنمای مستطیل ها، بیضی هایی رسم کنید. بدن باید لاغرتر از سر رسم شود. از بیضی های عمودی کوچک همانند شکل با استفاده از نقاط مفصل ها برای کشیدن دست ها و پاها استفاده کنید.

آموزش نقاشی پینوکیو

خطوط اصلی را پررنگ کرده و جزئیاتی به نقاشی خود اضافه کنید. برای نقاشی خود، صورتی جوان و چاق با دماغ دراز بکشید. با یک خط منحنی دهان و لبخندی برای پینوکیو نقاشی کنید. موهایش را زیر کلاه پنهان کنید و قسمت جلویی فقط کمی از کلاه بیرون باشد. لباس هایش ساده و به سبک قدیمی باشد.
با دقت در تصویر و صبر و حوصله می توانید تمامی جزییات را در نقاشی خود اعمال کنید.

آموزش نقاشی پینوکیو

با مداد پررنگ یا خودکار مشکی خطوط اصلی را پررنگ نمایید و سایر جزییات اضافی را پاک نمایید.

آموزش نقاشی پینوکیو

طبق سلیقه ی خود پینوکیو را رنگ آمیزی نمایید. از تصویر پینوکیو برای رنگ آمیزی کمک بگیرید. از نقاشی خود لذت ببرید. 🙂