گام 1 - علایم پولیپوز بینی

علایم پولیپوز بینی

گرفتگی و انسداد بینی، کاهش بویایی، سردرد (بدلیل اختلال تهویه سینوس)،خرخر،تکلم تودماغی (هایپونازال)،پاک کردن مکرر حلق به علت PND.

گام 2 - درمان پولیپوز بینی

درمان پولیپوز بینی

شامل اسپری حاوی کورتون یا یک دوره استروئید سیستمیک 

درمان قطعی جراحی ( پولیپکتومی و رفع انسداد آناتومیک OMC ) است به روش آندوسکوپیک