گام 1 - آموزش اصولی پولیش خودرو

آموزش اصولی پولیش خودرو

مرحله اول:

ابتدا ماشین را به خوبی و البته با دست و در محل سرپوشیده بشویید ولی ماشین را خشک نکنید.

آموزش اصولی پولیش خودرو

مرحله دوم:

پد را روی دستگاه پولیش قرار داده و واکس پولیش را به سطح ماشین بمالید. بعد از آن دستگاه را روشن کرده و سرعت آن را روی متوسط قرار دهید.دستگاه را موازی با محل مورد نظر و با حرکت چرخشی و سرعت متوسط بر روی بدنه ماشین حرکت دهید. خش ها و خط های ریز زمانی شروع به از بین رفتن می کنند که رنگ محل مورد نظر گرم شود. پس کار را تا ایجاد گرما در آن منطقه ادامه دهید. زمانی که آب بدنه توسط پد دستگاه پرتاب یا جذب شود و محل مورد نظر براق و درخشنده شود کار پولیش آن قسمت از بدنه ماشین تمام شده.

آموزش اصولی پولیش خودرو

مرحله سوم:

برای اینکه از اشباع شدن پد دستگاه از واکس جلوگیری کنیم بهتر است هر از گاهی پد را با شلنگ آب بشوییم.

آموزش اصولی پولیش خودرو

مرحله چهارم:

زمانی که کار پولیش به اتمام رسید درب ها،پنجره ها و دستگیره ها و تمام بدنه ماشین را دوباره با دقت با دست بشویید و این بار ماشین را کاملا خشک نکنید.

آموزش اصولی پولیش خودرو

مرحله پنجم:

با یک پد فوم نرم و مخلوطی از واکس خمیری و پولیش نهایی و با سرعت متوسط و با اعمال فشار کم واکس را بر روی بدنه ماشین بکشید و تا وقتی که سطح بدنه خشک و تمیز شود این کار را ادامه دهید.

آموزش اصولی پولیش خودرو

مرحله ششم:

بعد از خشک شدن واکس تمام بدنه را با یک پارچه ی پنبه ای نرم از واکس پولیش به دقت پاک کنید.