گام 1 - علایم

علایم

علایم آن در مراحل اولیه به صورت احتقان ملتحمه، ادم، زخم شدن و کاهش اشک و سپس به صورت حملات مکرر التهاب خفیف غیر اختصاصی همراه با ترشح چرکی می باشد.

گام 2 - درمان

درمان

برای درمان در موارد خفیف که تنها مخاط دهان و پوست درگیر هستند از داپسون و در موارد شدید مانند درگیری چشم ، دستگاه تناسلی، نازوفارنکس، مری، مخاط حنجره از کورتیکواستروئید سیستمیک، سیکلوفسفامید، آزاتیوپرین، استفاده می شود.