گام 1 - آموزش نقاشی پرتقال (1)

آموزش نقاشی پرتقال (1)

آموزش مرحله به مرحله نقاشی پرتقال:

طراحی و نقاشی این پرتقال زیبا را خواهیم داشت.

در این مدل می خواهیم یک پرتقال کامل و دو تکه از آن را رسم کنیم. برای شروع کار، طرح کلی پرتقال و تکه های آن را با مربع و مستطیل مشخص می کنیم.

آموزش نقاشی پرتقال (1)

در مربع بزرگتر، دایره ای برای رسم پرتقال کامل می کشیم. از نیم دایره برای طراحی تکه های پرتقال استفاده می کنیم.

آموزش نقاشی پرتقال (1)

با مثلث هایی تکه های میوه پرتقال را رسم می کنیم.  محل ساقه پرتقال کامل با دایره کوچک را طراحی می کنیم.

آموزش نقاشی پرتقال (1)

خطوط خارجی و مستطیل ها را پاک می کنیم.

آموزش نقاشی پرتقال (1)

خطوط خارجی کمی پررنگ نمایید. طراحی و نقاشی پرتقال مون تمام شد. 🙂 

گام 2 - آموزش نقاشی پرتقال (2)

آموزش نقاشی پرتقال (2)

ابتدا دایره ای برای پرتقال رسم می کنیم. بالای پرتقال با استفاده از مستطیل و  دایره کوچک، ساقه بالای پرتقال را رسم می کنیم.

آموزش نقاشی پرتقال (2)

چند خط راست کوتاه از پایین ساقه رسم می کنیم.

آموزش نقاشی پرتقال (2)

برگ  پرتقال را با استفاده از خطوط منحنی همانند شکل رسم می کنیم.

آموزش نقاشی پرتقال (2)

پرتقال زیبای خود را رنگ آمیزی کنید. اگر از رنگ های نارنجی روشن تا تیره برای رنگ آمیزی استفاده کنید، پرتقال حجیم تر و طبیعی تر دیده می شود.

گام 3 - آموزش نقاشی پرتقال نصفه

آموزش نقاشی پرتقال نصفه

آموزش مرحله به مرحله نقاشی پرتقال نصفه

ابتدا دایره رسم کنید.

آموزش نقاشی پرتقال نصفه

دایره را به چهار قسمت تقسیم کنید.

آموزش نقاشی پرتقال نصفه

دوباره چهار قسمت را تقسیم کنید تا دایره به هشت قسمت تقسیم شود.

آموزش نقاشی پرتقال نصفه

یک دایره کوچک در مرکز، و یک دایره بزرگ داخل دایره اولی رسم کنید. خطوط دایره های جدید با رنگ سبز مشخص شده است.

آموزش نقاشی پرتقال نصفه

خط خارجی را پررنگ می کنید

آموزش نقاشی پرتقال نصفه

مابین خط سبز و خط پررنگ شده خطوط منحنی دایره ای شکل رسم کنید. در هر قاچ دو منحنی رسم کنید.

آموزش نقاشی پرتقال نصفه

منحنی هایی نیز روی دایره کوچک مرکز رسم کنید. و دایره ی کوچکی در مرکز رسم نمایید.

آموزش نقاشی پرتقال نصفه

خطوط سبز قاچ ها را پررنگ کنید. مثلث هایی با گوشه های منحنی تشکیل می شود.

آموزش نقاشی پرتقال نصفه

دایره ای بزرگتر روی دایره ی ولی رسم کنید. خطوط اضافی را پاک نمایید.

آموزش نقاشی پرتقال نصفه

نقاشی زیبای خود را رنگ آمیزی نمایید. 🙂 

اگر سوالی در مورد نقاشی و رسم پرتقال دارید، در قسمت نظرات مطرح بفرمایید.