گام 1 - روش سنتی

روش سنتی

به موتور جستجوی پرواز مورد علاقه خود بروید.

روش سنتی

بدنبال لینک “چند شهرستان”یا “چند مقصد” باشید.

روش سنتی

فرودگاه وطن خودتان را به صورت “از فرودگاه” برای اولین مسافت و به صورت “به فرودگاه” برای دومین مسافت وارد کنید.

روش سنتی

یکی از مقصدهای خود را انتخاب کرده و به صورت “به فرودگاه” برای اولین مسافت وارد کنید.

 مقصد دیگر را به صورت “از فرودگاه” برای دومین مسافت انتخاب کنید. روی دکمه “جستجو” یا “پیدا کردن پروازها” کلیک کنید.

روش سنتی

فرآیند جستجو را تکرار کنید اما این بار ترتیب بازدید دو مقصد را عوض کنید.

 برخی اوقات یک ترتیب پروازهای بهتری نسبت به ترتیب دیگر خواهد داشت.

روش سنتی

یک جستجوی یک طرفه ی مجزا برای کشف اینکه چگونه بین دو مقصد برسیم انجام دهید

شما می توانید تمام 3 پرواز را در داخل جستجوی یکسان قرار دهید اما این مورد اغلب گزینه های پروازی گرانقیمتی را  نتیجه خواهد داد.

روش سنتی

اگر شما بیش از دو مقصد را بازدید می کنید، باید ترکیب و تطبیق را تا وقتی انجام دهید تا اینکه ترکیب درستی از دو مقصدی که بعنوان مقصد اول و نهایی شما هستند پیدا کنید.

در برخی موارد، شما می توانید یک کامباز (برعکس) دیگری رزرو کنید تا یک برنامه سفر”پایان به پایان” تشکیل دهید.

گام 2 - روش مکانیزه

روش مکانیزه

سرویسی را برای جستجوی پروازهای کامباز بیابید.

برخی وب سایت ها مخصوصا طراحی شده اند تا بهینه سازی سفرها در سرتاسر چندین مقصد را مدیریت کنند.