گام 1 - راه های افزایش بهره وری با استفاده از سرگرمی ها

راه های افزایش بهره وری با استفاده از سرگرمی ها

آشپزی:

آشپزی یکی از سرگرمی هایی است که بیشترین کمک را به بهره وری انسان میکند، اشپزی به انسان یاد میدهد که به طور کامل روی محصول و فرایندی که انجام میدهد تمرکز کند و همچنین انسان را مجبور به برنامه ریزی میکند.

راه های افزایش بهره وری با استفاده از سرگرمی ها

پیاده روی:

پیاده روی یکی از سرگرمی  هایی است که میتواند تاثیر مثبتی روی بهره وری داشته باشد چرا که ذهن را از همه ی نگرانی ها پاک میکند و علاوه بر این با انجام این  ورزش سلامت جسمانی نیز بهبود می یابد.

راه های افزایش بهره وری با استفاده از سرگرمی ها

نقاشی کردن:

ممکن است به نقاشی کردن بعنوان یک سرگرمی که بتواند بهره وری را بالا ببرد نگاه نشود اما میتواند باعث ایجاد چشم اندازهای فوق العاده ای در زندگی شودچرا که  جنبه های خلاقانه ذهن را شکوفا میکند. 

راه های افزایش بهره وری با استفاده از سرگرمی ها

نوشتن:

نوشتن یکی از قدرتمندترین و مهمترین شیوه های بروز خلاقیت است , فرقی نمیکند چه نوشتن در یک زمینه علمی باشد چه هنری و چه سایر نوشته ها.

راه های افزایش بهره وری با استفاده از سرگرمی ها

رقصیدن:

رقصیدن کمک میکند تا کارهای روزانه را با اشتیاق بیشتری انجام دهید و روی مجموعه ای از حرکات تمرکز داشته باشید که این کار باعث افزایش بهره وری میشود.

راه های افزایش بهره وری با استفاده از سرگرمی ها

باغبانی:

کاری ارامش بخش تر از باغبانی وجود ندارد, باغبانی باعث افزایش بهره وری میشود چرا که به انسان یاد میدهد همزمان با انجام کار ارامش و دقت داشته باشد.

راه های افزایش بهره وری با استفاده از سرگرمی ها

شنا کردن:

شنا کردن باعث ارامش و افزایش قدرت میشود و همچنین فواید روانی و جسمانی زیادی دارد و به افزایش بهره وری کمک میکند.