گام 1 - مراحل تعویض ویندوز

مراحل تعویض ویندوز

1- بعد از قرار دادن دیسک در درایو کامپیوتر مراحل را به ترتیب زیر انجام دهید. روی Next کلیک کنید

 

مراحل تعویض ویندوز

2- روی Install Now کلیک نموده و در صفحه ی بعد تیک گزینه … Accept را فعال کنید. تیک گزینه I accept the license term را فعال و روی Next کلیک نمایید.

مراحل تعویض ویندوز

3- اکنون گزینه Custom را انتخاب کنید و صبر کنید تا ویندوز به طور کامل نصب شود.

 

مراحل تعویض ویندوز

4-بعد از نصب ویندوز سیستم شما ری استارت می شود و پس از ری استارت در صفحه ای که نمایان می شود فقط رویUse Express Setting کلیک کنید.

 

مراحل تعویض ویندوز

5-در این قسمت باید اطلاعات اکانت خود را وارد کنید یا اکانت جدید بسازید.

مراحل تعویض ویندوز

6-پس از انجام مراحل بالا، ویندوز شما حاضر و آماده است.