گام 1 - ریشه و خواستگاه ساز

ریشه و خواستگاه ساز

 این اختراع این ساز از jawbone آفریقایی الهام گرفته شده است.

که  از استخوان فک پایینی الاغ یا گورخر با  دندانهای شل  و لق آن  ساخته شده، و  وقتی که به آن  ضربه زده می شود صدای تق تق ایجاد می کند.

این ساز توسط  برده ها به  جنوب جایی که در آنجا بنام Quijada شناخته می شود،  امریکا برده شد.

گام 2 - داستان اختراع

داستان اختراع

در سال 1967 توسط مارتین کوهن زمانی Bobby Rosengarden نوازنده ریتم به او گفت: “اگر میخواهی پول دربیاری ساز jawbone  ای بساز که نشکند، اختراع شد. کوهن درباره روند اختراع می گوید: “یادم است که من قبلا هرگز jawbone  را ندیده بودم. اما صدایی از آن را در آلبوم   Cal Tjader(موسیقی دان جاز امریکای لاتین که اولین بار این ساز را نواخت) شنیده بودم. فهمیدم که jawbone  جمجمه حیوان است که که می توان به آن  ضربه زد، و صدایش بخاطر دندانهای لق موجود در جمجمه است. پس از  ذهنیتی که از آن داشتم، این ساز را اختراع کردم که اولین اختراع ثبت شده من بود.”

گام 3 - ساختار ساز

ساختار ساز

 این ساز از یک قطعه سیم سخت (که شده بصورت U شکل خمیده می شود) که یک توپ چوبی  به آن وصل شده و یک جعبه توخالی چوبی با دندانه فلزی که داخلش وجود دارد، تشکیل شده است.

گام 4 - روش نواختن

روش نواختن

نوازنده با یک دست سیم فلزی نگه می دارد و با کف دست دیگرش  به  توپ  ضربه می زند.

قطعاتی  فلزی که با پین یا پرچ ، بطور شل در داخل جعبه وصل  شده اند که  هنگام  ضربه زدن موجب لرزش و تولید صدای تق تق مانندی  می کنند.

نمونه اجرای ویدئویی