گام 1 - هندوانه نمدی

هندوانه نمدی

وسایل لازم برای درست کردن هندوانه نمدی:

1  پارچه نمدی در رنگ های قرمز، سیاه، سبز پررنگ و کم رنگ، نمد سفید
2  ربان نیم سانتی یا یک سانتی در رنگ های دلخواه (بهتر است از رنگ های سبز یا قرمز استفاده کنید.)
3  توپ یونولیتی در سایز های دلخواه
4  نخ و سوزن
5  چسب و تفنگ حرارتی
6  کاغذ برای رسم الگو
7  مداد یا خودکار برای رسم طرح روی نمد
8  قیچی
9  الیاف یا پشم شیشه
هندوانه نمدی

مراحل درست کردن هندوانه نمدی مدل اول:

برای درست کردن هندوانه نمدی به یک الگوی برگ مانند به طول 15 سانتی متر و عرض 5 سانتی متر نیاز داریم. با توجه به بزرگی و کوچکی اندازه هندوانه تون می توانید طول و عرض الگوی خود را کم و زیاد کنید. اندازه هندوانه ما سایز متوسط هست.

 

هندوانه نمدی

الگو را روی نمد سبز پررنگ قرار دهید و با مداد، خودکار یا مداد مخصوص نمد به تعداد 8 عدد روی نمد دورگیری کنید.

هندوانه نمدی

الگو ها را از نمد برش بزنید. بهتر است برای برش نمد از یک قیچی تیز استفاده کنید. تا لبه های نمد خراب نشود.

هندوانه نمدی

لبه ی الگوهای برگ مانند را دو به دو با دوخت دندان موشی به هم بدوزید. برای دوخت نمد از نخ های کوبلن استفاده کنید. در صورت نداشتن نخ کوبلن از نخ های خیاطی هم می توانید استفاده کنید.

هندوانه نمدی

به این صورت دوخت را کامل کنید.

هندوانه نمدی

هر 8 قسمت هندوانه را به هم بدوزید. لبه ی آخر را تا نصف بدوزید تا بتوانیم داخل هندوانه را از الیاف پر کنیم.

هندوانه نمدی

ابتدا الگویی که کناره های آن منحنی هست، بکشید. از نمد سبز روشن به تعداد 8 عدد برش بزنید.

هندوانه نمدی

الگوی منحنی برش داده شده از نمد سبز روشن را روی دوختتون بپسبانید یا با نخ همرنگش بدوزید.

هندوانه نمدی

نتیجه کار به این صورت خواهد بود. 🙂 

گام 2 - پر کردن هندانه با الیاف

پر کردن هندانه با الیاف

ادامه مراحل درست کردن هندوانه نمدی

هندوانه آماده را از محلی که دوخت ندارد، با الیاف یا پشم شیشه پر کنید. دو لبه را بعد از پر کردن بدوزید. روی دوخت منحنی برش داده شده از سبز کمرنگ را بچسبانید.